Inga registrerer sin arbejdstid: "Man kan ikke snakke ud fra fornemmelser"

Inga Fries har fået godtgjort sin overtid alle de skoleår, hun har brugt værktøjet LærerLog. Hun opfordrer alle lærere til at holde styr på, hvor mange timer de bruger på deres opgaver.

D 6. september 2019

af Jesper Fjeldsted, Journalist
Lærer
Arbejdstid
Arbejdstidsopgørelse

Det første Inga Fries gør, når hun møder på Ludwig-Andresen-Schule i Tønder, er at registrere sin mødetid i LærerLog. Og inden hun går hjem, noterer hun i LærerLog, hvad hun har lavet i løbet af dagen.

»Det tager ikke lang tid, når jeg alligevel sidder ved computeren. Hvis ikke jeg brugte LærerLog, skulle jeg jo notere på en anden måde, hvordan jeg bruger min arbejdstid«, fortæller Inga Fries, der er lærer og tillidsrepræsentant på skolen i Tønder og derudover fællestillidsrepræsentant for lærerne på de tyske grundskoler i Danmark.

Frie Skolers Lærerforening lancerede LærerLog i 2014, hvor værktøjet gav medlemmerne mulighed for at registrere arbejdstiden efter lockouten i 2013, hvor arbejdstidsaftalen blev afskaffet ved et lovindgreb. Inga Fries var også dengang tillidsrepræsentant, og hun var blandt de første brugere af LærerLog.

»Det var et godt værktøj i den situation, vi stod i, og jeg tænkte, at jeg måtte gå foran som et godt eksempel. Jeg udførte derfor alt mit arbejde på skolen, og jeg dokumenterede alle mine timer i LærerLog«, fortæller hun.

Inga Fries har været bruger af LærerLog lige siden, og værktøjet hjælper hende blandt andet med at dokumentere overtid.
»Jeg har fået godtgjort overtid alle de år, jeg har brugt LærerLog. Enten som afspadsering eller overtidsbetaling. Det tror jeg ikke, jeg havde fået, hvis ikke jeg havde brugt LærerLog«.

Min erfaring er, at de, der registrerer overtid, er dem, der får den udbetalt

Værktøj til dialog
I løbet af skoleåret bruger Inga Fries LærerLog i dialogen med ledelsen om sin arbejdstid. I slutningen af hver måned afleverer hun en udskrift fra LærerLog over sit tidsforbrug.

»LærerLog er et godt værktøj, når jeg skal snakke med ledelsen om min arbejdstid. De kender selvfølgelig mit skema, men derudover blander de sig ikke i, hvordan jeg bruger min tid. Det er en dejlig frihed at have, men man kommer hurtigt til at arbejde flere timer, end man bliver betalt for. Det eneste, man kan gøre, er at registrere sit tidsforbrug, for man kan ikke snakke ud fra fornemmelser«, siger Inga Fries.

LærerLog viser løbende, hvor mange timer hun har tilbage af sin nettoarbejdstid, og værktøjet advarer, hvis hun kommer i overtid. Desuden bruger Inga Fries LærerLog til at holde øje med tidsforbruget på forskellige opgaver.

»Det betyder, at jeg kan gå til ledelsen og fortælle, at nu har jeg brugt så og så lang tid på en opgave, og så kan vi have en snak om, om det svarer til, hvad de havde forventet«,
fortæller Inga Fries.

Registreringerne giver dermed et udgangspunkt for løbende tilpasninger af arbejdstiden. Det kan for eksempel være, at hun får flere timer til en opgave, eller at hun bliver taget af aktiviteter. 

Flere lærere er klar til LærerLog 
Som tillidsrepræsentant og medlem af bestyrelsen i kreds 4 opfordrer Inga Fries hvert skoleår lærere på skolen og i kredsen til at bruge mulighederne i LærerLog.

»Der er nogle, der synes, det virker svært at komme i gang med, men jeg mener, vi er nødt til at forhold os til det, der er sket efter lockouten. Hvis ikke vi registrerer vores timer,
hvordan skal vi så have en dialog med ledelsen om vores arbejdstid?« spørger Inga Fries.

Når hun får nye kolleger, gennemgår Inga Fries altid mulighederne i LærerLog med dem. Især lærere, der har været i job få år, begynder at se fordelene ved at registrere arbejdstiden i LærerLog.

»Mange knokler på det første år i et nyt job, uden at de forholder sig så meget til, hvor mange timer de bruger. Med tiden går det op for dem, at de arbejder mere, end de
får løn for, og så kan mange godt se, at det er smart at kunne dokumentere det«, fortæller Inga Fries

I den første uge efter sommerferien lagde Inga Fries sit skema samt tid til forberedelse og kendte opgaver ind i LærerLog. Hun ved derfor, at hun har 39 procent af sin nettoarbejdstid tilbage i skoleåret 2019/2020.

Ingas tips til LærerLog

 • Kom i gang så tæt på starten af et skoleår som muligt. Jo længere tid du venter, jo sværere er det at huske, hvad du allerede har brugt af timer på dine opgaver
 • Start med at lægge dit skema ind i LærerLog
 • Plot evt. tid til forberedelse ind, der hvor du har huller i skemaet
 • Kopier nu skemaet et kvartal ad gangen 
 • Slet skemaet fra evt. ferieuger, så timerne her ikke tæller med
 • Lav eventuelt puljer til f.eks. klasselærerfunktion eller andre opgaver, hvor du har fået tildelt et antal timer til opgaven
 • Lav faste rutiner for, hvornår du opdaterer LærerLog
 • Lav en udskrift af dine timer, som du i slutningen af hver måned afleverer til ledelsen
 • Hvis du har mulighed for det, så få en kollega, der allerede kender LærerLog, til at hjælpe dig

Ny funktion: Få tjek på resttiden

Mange lærere har en resttidspulje af arbejdstimer til de opgaver, der ikke er skemalagte ved skoleårets start. Du kan vælge kun at bruge LærerLog til at holde
styr på resttiden.

 • Angiv, hvor mange timer du har i resttidspuljen
  Registrer, når du bruger timer fra resttidspuljen
  Følg med i, hvor meget af din resttidspulje der er tilbage

Du kan registrere alle dine resttidsopgaver som ’Resttid’, men du kan også lave underkategorier som ’Forberedelse’ eller ’Skoleteater’. På den måde kan du
dokumentere, hvor mange timer, du har brugt på de forskellige opgaver fra resttidspuljen.

SÅDAN FUNGERER LÆRERLOG

GRATIS ADGANG
LærerLog er udviklet af Frie Skolers Lærerforening og er gratis for medlemmer. Som medlem er du automatisk oprettet som bruger på lærerlog.dk. Du bruger det samme
login, som du bruger til foreningens hjemmeside.

OVERBLIK
LærerLog er en kalender, som viser de arbejdsopgaver, du har lagt ind i programmet. Værktøjet viser, hvor mange timer du har brugt i forhold til årsnormen, og hvor meget
tid du bruger på de forskellige opgavetyper.

ADVARSLER
Når du lægger dit skema og dine løbende opgaver ind i programmet, advarer LærerLog dig, hvis du er i overtid. Som efterskolelærer får du advarsler, hvis du har for
få fridage.

MOBILADGANG
LærerLog tilpasser sig mobiltelefonen. Du har færre muligheder, men mobiludgaven gør det nemt at lægge nye opgaver ind eller opdatere, hvis der sker ændringer i
skemaet.

Læs mere

fsl.dk/lærerlog finder du både videoguides og en quickguide til LærerLog.

deltag i debatten