I dag starter vi rigtigt OK21

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 4. marts 2020

I dag afholder kreds 7 årets første kredsgeneralforsamling, og i den forbindelse vil det første kravopstillingsmøde til forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2021 også blive afholdt. Men hvad er det egentlig for en proces, som vi i dag indleder, og hvorfor er lige præcis din holdning så vigtig?

Kort fortalt så er kravopstillingsmøderne din mulighed for i dialog med andre at komme med lige præcist dit input til, hvad du mener, at vi skal have ændret i overenskomsten for at kunne få bedre forhold for lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler. Det kan være alt fra en ny arbejdstidsaftale til krav om bedsteforældres ret til barnebarnets første sygedag – alt kan komme i spil. På mødet deltager enten næstformand Monica Lendal Jørgensen eller undertegnede, så det er også en mulighed for at høre noget om baggrunden for de forestående forhandlinger i 2021.

Når møderne har været afholdt, så bliver kravene sammenskrevet og behandlet henover foråret i hovedbestyrelsen, og i august tager kredsbestyrelserne en drøftelse af kravene inden de endeligt udtages af hovedbestyrelsen i september. Når kravene er færdigbearbejdet, så er det de krav, som vi vil forfølge i næste forårs forhandlinger om ansættelsesvilkårene på de frie skoler.

Måske sidder du og tænker, at alt det her, det er der nok ”nogen andre”, der tager sig af, så har du faktisk ret. For hovedbestyrelsen tager selvfølgeligt ansvar. Men dit bidrag er vigtigt. For hvis en overenskomst skal give mening, så skal den tage udgangspunkt i at beskrive den hverdag, som du og dine kolleger står i. Det er afgørende – det er faktisk derfor, at vi sammen har valgt at have en faglig forening, som tager sig af netop dette.

Så derfor vil jeg opfordre dig til at komme til din lokale kredsgeneralforsamling og kravopstillingsmødet. Både for min og din skyld. For jeg har brug for at høre, hvad der rører sig på lige præcis din skole. Og du har brug for, at jeg hører det, så jeg i fællesskab med resten af hovedbestyrelsen kan få overenskomsten i størst mulig grad til at afspejle og adressere din lærerhverdag.

Og selvom du sidder og tænker, at det har jeg ingen mening om, så er deltagelsen i kravopstillingsmødet også en mulighed for at høre, hvad der fylder på andre skoler – man kan altså sagtens deltage uden at blive udæsket at have en holdning til alt muligt forskelligt.

Så velmødt både til kravopstillingsmødet og kredsgeneralforsamlingerne.

deltag i debatten