Hvor små kan skoene egentlig blive?      

Monica Lendal Jørgensen, næstformand i Frie Skolers Lærerforening, kommenterer finanslovens forslag om at fjerne det særlige tilskud til indvandrere på efterskoler

D 31. august 2018

af Monica Lendal Jørgensen, næstformand for Frie Skolers Lærerforening
Debat

Symbolpolitik af værste skuffe – helt uden økonomisk betydning for den samlede finanslov, men med ødelæggende konsekvenser for det enkelte unge menneskes mulighed for at blive integreret i det danske samfund.

Sådan tænker jeg om den del af regeringens finanslovsforslag, som fjerner det særlige integrationstilskud, som skal støtte unge indvandrere, som har fået en plads på en efterskole.

Et efterskoleophold er et af de integrationsinitiativer, som faktisk virker rigtig godt. Siden 2003 har der været mulighed for at søge tilskud til en særlig indsats til unge indvandrere på efterskole, og beløbet, der er brugt på dette område, er på omkring 10 mio. pr år – altså et helt ubetydeligt beløb i forhold til de besparelser, som ruller hen over efterskolerne, hvis regeringen får finanslovsforslaget vedtaget.

Et år på efterskole, hvor de unge indvandrere tilbringer 24 timer i døgnet sammen med kammerater og lærere, svarer jo næsten til at flytte ind i en dansk familie med alle de traditioner og værdier og normer, som netop er de danske. Intet andet sted bliver man inviteret ind i fællesskabet på samme måde. Det siger sig selv, at det er en succes, når vi taler integration, og hvis man vil have bevis for, at det faktisk virker, så kan man læse rapporten fra maj 2018 (Als Research), hvor det slås fast, at ikkevestlige indvandrere klarer sig markant bedre sprogligt, socialt og fagligt efter et efterskoleophold. 

Men nu foreslår regeringen så, at man sparer det særlige tilskud væk.

Jeg spørger mig selv: Hvor småt det kan blive?

Kan det virkelig passe, at der kan skaffes politisk opbakning bag et forslag, som kun har et formål: at forhindre unge indvandrere i at blive integreret? Findes der virkelig et flertal, som ønsker, at integrationen ikke bliver en succes? Har vi drevet symbolpolitikken så vidt, at vi mister blikket for det overordnede politiske mål?  

Medmindre det politiske formål er at spænde ben for integrationen, begrænse de unges muligheder og ødelægge en succeshistorie, så er det her forslag en ommer.

For de fortsatte toprocentsbesparelser på efterskolerne er voldsomt problematisk for hele sektoren, men en fjernelse af tilskuddet til de unge indvandrere er ødelæggende for de enkelte unges mulighed for integration.

Det er meningsløs symbolpolitik og et udtryk for, at nogen går i alt, alt for små sko.

 

"Hold nu op med at træde på de allersvageste – det er uværdigt og urimeligt".

Monica Lendal Jørgensen, næstformand for Frie Skolers Lærerforening

deltag i debatten