Hvis jeg var minister

Frie Skoler spurgte tre lærere, hvad de ville gøre, hvis de blev udnævnt til ny undervisningsminister.

D 16. maj 2019

af Mette Søndergård, Redaktør
FV19

Se svarene herunder:

Jane Bang

  • 47 år
  • Lærer på Giersing Realskole

Hvis jeg var minister

…. ville jeg forsøge at skabe ro på den skolepolitiske arena. Der har været rigtig meget stormvejr omkring skolepolitikken i en del år – især omkring skolereform og lockouten i 2013. Ændringerne sker for hurtigt, vi kan næsten ikke nå at evaluere, før vi er videre til noget nyt. Vi savner arbejdsro.

Jeg kunne godt tænke mig, at man spurgte dem, der befinder sig i suppedasen, mere til råds og lyttede til deres erfaring, og hvad de kan bidrage med. Når der i dag bliver nedsat ekspertgrupper og udvalg, så er der sjældent repræsentanter med fra skoleverdenen. Der er tendens til meget topstyring. Det er ærgerligt, og det ville jeg helt sikkert lave om.

Hvis jeg blev den nye undervisningsminister, ville jeg også afskaffe de nationale test, som noget af det første. Der findes så mange andre muligheder for at
teste eleverne, hvis det er det, man gerne vil. Der findes noget mere brugbart. Måling og vejning af børnene skaber et præstationspres, som jeg kan se, har en bagside hos eleverne.

Vi ser elever med angst og andre psykiske problemstillinger, som jeg ikke stiftede bekendtskab med i starten af min karriere som lærer. Der er sket en ændring – måske i hele samfundet – og det presser børn og unge i højere grad, end vi har oplevet tidligere.

Sverre Nattestad

  • 61 år
  • Lærer på Efterskolen Smededal

Hvis jeg var minister

…. ville jeg værne om de Grundtvig-Koldske ideer, hvor formålet er at give børnene lyst til at lære frem for kun at tænke i kundskaber og færdigheder. Mange unge har det hårdt i dag, der er store forventninger til dem, de er pressede, skal testes, til prøver og klare adgangskrav. Uddannelse er ikke kun en ret, men er blevet en pligt.

Denne konstante test og vurdering af det enkelte individ bør stoppes. Test og vurderinger er kammet over. Der skal tænkes i det hele menneske og menneskets behov for nærvær, omsorg og kreativitet. Vi skal uddanne vores børn til raske og ansvarsbevidste samfundsborgere – borgere, som ikke har nok i sig selv, men som kan og vil indgå i det store fællesskab. 

Hvis jeg var minister, ville jeg også give skolerne trygge rammer, hvor læreren har tid og overskud. Mange skoler – især folkeskoler – har for få ressourcer. Mange  folkeskolelærere nu om dage opfatter deres arbejdsliv som stressende, og der er ikke tilstrækkelig tid til at forberede god undervisning. Økonomien i folkeskolen skal styrkes, men de frie skoler skal bevares som en naturlig del af den danske skole.

Martin Rostkjær

  • 35 år
  • Lærer på Kalundborg Friskole

Hvis jeg var minister

…. ville jeg give folkeskolen mere luft, flere midler i det hele taget. Måske kan man lave om på inklusionen og skabe reelle specialtilbud i stedet for. Så ville folkeskolen have flere midler til den almene undervisning. Jeg synes, det er forkert at tale om at nedsætte koblingsprocenten for at styrke folkeskolen. Det er også med til at skabe en ”os mod dem-mentalitet”.

Vi har behov for en fastfrysning af koblingsprocenten i stedet for. Vi skal have en stærkere folkeskole, så den fremstår attraktiv, for ellers kan vi heller ikke være et alternativ. Nogle steder er forældre nødt til at vælge en fri skole, fordi der ikke er en folkeskole, og så er det klart, at vi er oppe på at have 17
procent af eleverne. Vi er nødt til at have en stærk folkeskole, så friskolerne kan være holdnings og værdibasserede skoler. Ellers kan vi risikerer, at vi bare bliver kopier af folkeskolen, og så mister vi vores legitimitet.

Hvis jeg var minister, ville jeg også fjerne uddannelsesparathedsvurderingerne og reducere kompleksiteten af ungdomsuddannelser. Der er for mange
muligheder, det er alt for svært at finde rundt i alle forkortelserne, og der er for mange og for tidlige valg for eleverne. Allerede i 8. klasse skal eleverne have at vide, om de duer til noget, og de skal vide, hvad de vil, og vælge retning. Det påvirker dem og giver et øget pres på eleverne.

deltag i debatten