Hvem vil du give Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris og Åndsfrihedspris?

Så er det tid til prisuddeling! Eller i hvert fald tid til at indsende forslag på den eller de personer, som du synes skal modtage Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris og Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris. Alle medlemmer kan nemlig komme med forslag.

D 11. marts 2021

af Rasmus Agertoft Iversen, Konsulent

Kender du en person eller gruppe, som har støttet åndsfrihed, udvist civil courage og i det hele taget demonstreret at være i besiddelse af et velfungerende moralsk/etisk kompas?

Så er det nu, at du kan medvirke til, at vedkommende eller gruppen får anerkendelse for arbejdet ved at modtage Frie Skolers Lærerforenings Åndsfrihedspris 2021. Alle medlemmer af Frie Skolers Lærerforening kan komme med forslag til prismodtagere, så byd endelig ind!

Åndsfrihedsprisen består af et diplom og 10.000 kroner, som doneres til en godgørende forening/NGO efter prismodtagerens valg inden for det område, prismodtageren har markeret sig.

Og og og - vi skal også have kåret en modtager af Frie Skolers Lærerforenings Børnekulturpris!

Børnekulturprisen går til projekter med pædagogisk, socialt eller kulturelt sigte og/eller personer, institutioner eller organisationer, der arbejder for at forbedre forhold for børn og unge. 

For begge priser gælder det, at alle medlemmer kan foreslå modtagere. 

Skriv en mail med en god begrundelse for, hvorfor netop dit forslag skal modtage den pågældende pris. Send forslaget/forslagene senest 1. april til fsl@fsl.dk

Hovedbestyrelsen beslutter prismodtagerne på baggrund af de indkomne forslag, hvorefter priserne uddeles i forbindelse med repræsentantskabsmødet i Frie Skolers Lærerforening i november 2021.