Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative

"Det faglige niveau, det skal være højt, og (…) de krav vi har i lovgivningen i forhold til vores skoler, skal overholdes. Det er egentlig det, som jeg lægger i at stå mål med. Det er ’på lige fod’."

D 20. marts 2018

af Mette Søndergård, Redaktør

Hvorfor er folkeskolen vigtig i det danske samfund?

Det er jo vores alles fælles skole, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vores folkeskole har en høj faglig kvalitet, og eleverne trives og sådan nogle ting. Og at vi støtter op om vores fælles folkeskole.

Og hvorfor er de frie skoler vigtige?

De frie skoler er rigtig vigtige for os som et godt alternativ til folkeskolen. Hvis det er sådan, at man ønsker en anden skole til sit barn end folkeskolen, så er det vigtigt for mig og os, at der er en mulighed for alternativ til folkeskolen, som jo de frie grundskoler.

Du lyder tilfreds med det hele, som det er nu – er der noget, der kan ændre på den opfattelse?

Hvis den faglige kvalitet ikke er i orden, og at henholdsvis folkeskoler og frie grundskoler ikke lever op til vores krav om høj faglig kvalitet – og at loven selvfølgelig skal følges – så vil det selvfølgelig ændre mit syn på både folkeskole og frie grundskoler. Men nu har vi jo heldigvis både nogle veldrevne folkeskoler og også nogle gode frie grundskoler, så der er ikke noget lige nu, nej.

Der har været en del debat om, der går for mange elever på de frie grundskoler. Hvad er den rette procentfordeling mellem folkeskolen og de frie skoler?

Jamen, der er ikke en fast procentdel, der er afgørende for mig. Det, der er afgørende for mig, det er, at vi har nogle gode skoletilbud, og at de frie grundskoler er et godt alternativ til vores folkeskole. Så hvis man ønsker en anden skole til sit barn end vores folkeskole, så har man mulighed for det via de frie grundskoler. Og det er faktisk det, der er det vigtige for mig, og så er det egentlig ikke at hænge mig i en procentsats.

Så fordelingen kunne lige så godt være 50/50?

Ja, men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at vi har nogle gode tilbud, og at de frie grundskoler er et godt alternativ til folkeskolen, hvis man ønsker en anden skole til sit barn end folkeskolen. Det er det, der er det afgørende.

Hvor mener du, at det rigtige niveau for koblingsprocenten?

Lige nu har vi jo været med til at hæve den fra 75 procent til 76 procent, og det er vi jo sådan set glade for, at vi har været med til. Vi har også været med til at gøre det, fordi vi ønsker, at de frie grundskoler skal være et godt alternativ – også for de familier, som har nogle børn med særlige behov.

Så er 76 procent det rette niveau?

Nu har vi hævet den fra 75 til 76 procent, og det vil jeg så se an i den kommende tid. Jeg er bare glad for, at vi nu har været med til at hæve den. Og at man netop kan sige, at hvis man har et barn, der har et særligt behov, så vil det også for dem være nemmere at vælge de frie grundskoler, hvis man ønsker det frem for vores folkeskole.

Hvordan tolker du det, at undervisningen på de frie skoler skal ’stå mål med’?

Det tolker jeg som ’på lige fod’ med folkeskolen. Altså de faglige krav vi stiller til folkeskolen, det faglige niveau, at det skal være højt, og at de krav vi har i lovgivningen i forhold til vores skoler, skal overholdes. Det er egentlig det, som jeg lægger i at stå mål med. Det er ’på lige fod’.

Hvor fagligt frie skal skolerne så have lov at være, når de skal være ’på lige fod’?

Det er jo vigtigt, at de krav, som vi har stillet i lovgivningen i forhold til undervisningen, bliver overholdt og bliver fulgt. Både i forhold til undervisningen, i det daglige og til eksamener. Det er egentlig det, der er det vigtige. Det er, at det faglige niveau er højt, og at man følger det, som vi har skrevet i lovgivningen i forhold til undervisningen.

Okay. Hvordan ser du sådan fremtiden for de frie grundskoler? Lige nu er der for eksempel debat om en række skoler, der er under tilsyn.

Jeg ser den som lys og god. De frie grundskoler leverer et rigtig godt alternativ til vores folkeskole, og det ser jeg egentlig fortsat som meget positivt. Så er det da rigtigt, at der har været en debat omkring nogle af de her skoler, der har været under tilsyn, de muslimske friskoler, og de skal selvfølgelig ligesom alle andre leve op til de krav og regler, der er i lovgivningen.

Sådan gjorde vi

Hvad mener landets magthavere egentlig om de frie skoler, koblingsprocenten og friheden til at stå mål med folkeskolen? Med udgangspunkt i den samme serie af spørgsmål ringede Frie Skoler i februar 2018 rundt til alle Folketingets ordførere for at få svar.

Interviewene er redigeret minimalt og ud fra en devise om, at svarene skal fremstå nogenlunde forståelige på skrift. I få tilfælde er interviewene blevet forkortet en smule, fordi de interviewede politikere snakkede meget længe og gentog sig selv.

Desuden kan du finde den layoutede version med uddrag af interviewene. Den kan printes ud i A3-størrelse og enten bruges i undervisningen eller hænges op på lærerværelset.

deltag i debatten