Hvad skal I med samme løn som i folkeskolen?

Blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 31. maj 2016

Fair lærerløn
Uffes uforbeholdne

Selvom lønkampagnen i øjeblikket ikke kører så vildt på medier og busser, så er der fortsat meget debat om, hvorvidt FSL forfølger den rette linje i dette spørgsmål.

”Jeg bliver så vred og frustreret, når FSL generaliserer og udstiller de frie skoler som et lavtlønsområde” eller "Tror du for alvor, at dine medlemmer ønsker samme løn og samme arbejdsforhold som i folkeskolen?" er begge spørgsmål, som jeg for nyligt er blevet stillet af forstandere og skoleledere i enten skrift eller tale.

Lederne er ikke særligt tilfredse med FSL’s lønkampagne, som mange mener, er alt for aggressiv, og som udstiller skolerne som dårlige arbejdspladser. Mange skoleledere mener, at vi i stedet skulle have fortsat vores stille og rolige arbejde med at få den decentrale løn til at virke.

Men jeg bliver bare nødt til at sige, at det har vi prøvet i 17 år – det virker ikke. Og grunden til, at det ikke virker, er, at skolerne generelt ikke har taget ansvar for det decentrale lønsystem, og at skoleforeningerne generelt heller ikke gør meget ud af den del af overenskomsten.

Men svarene på de to ovenstående spørgsmål viser i virkeligheden, hvorfor det er helt nødvendigt, at vi som fagforening for lærerne på de frie skoler gør noget ekstraordinært.

For det er rigtigt, at vores lønkampagne generaliserer, og vi ville gerne være mere nuancerede. Vi ville gerne kunne sige, at den ene eller anden skoleform gør det godt eller bedre end de andre. Men det kan vi ikke, fordi skoleforeningerne ganske enkelt ikke vil give os adgang til oplysninger om lønniveauet på skolerne. Derfor må vi fra foreningens side generalisere og henlede opmærksomheden på, at der er ved at blive massive lønforskelle mellem de frie skoler og folkeskolen.

 

Det er ikke FSL som med sin kampagne udstiller sektoren som et lavtlønsområde. Det er skolerne, som med en manglende eller mangelfuld lønpolitik udstiller de frie skoler som et lavtlønsområde.

Faktum er nemlig, at der vel næppe findes dårligere lønnede grundskolelærere end efterskolelærerne og lige efter følger resten af den frie skolesektor. Der er store lokale forskelle, og derfor håber jeg også, at de skoler, som uberettiget føler sig udstillet, kan slå det hen med, at kampagnen ikke gælder dem.

Og så er der det andet spørgsmål. Jeg tror ikke, at der er mange lærere eller ledere, som gerne vil lave skole på samme måde som i folkeskolen. Det ville i hvert fald være ærgerligt, for vi skal da bruge vores frihedsmuligheder til netop at være et alternativ til folkeskolen. Men alle de undersøgelser, som vi kan finde, viser, at lærerne i folkeskolen og på de frie skoler underviser lige meget. Indtil august 2014 underviste lærerne på de frie skoler i gennemsnit ca. 60 timer mere end i folkeskolen, men sådan er det ikke længere.

Lønnen har imidlertid siden 1999 hele tiden været lavere på det frie skoleområde. Da undervisningstimetallet er nogenlunde det samme begge steder, så er det altså ikke på denne post dyrere at lave skole i folkeskolen end hos os. Til gengæld bruges der betydeligt flere penge på løn i folkeskolen. Og det er ikke i orden. Lønnen var identisk i 1999, og det bør den blive igen.

De frie skoler er et alternativ til folkeskolen, men de rammer, som er omkring undervisningen, bør være nogenlunde ens. Det betyder, at hvis man på en fri skole vælger at holde klassekvotienten lavt, så er det ikke lærernes løn, som skal betale for det – det må være forældrene eller sparetiltag på skolen, som finansierer den del. Det er valg, som bestyrelsen og ledelsen foretager, og som lærerne nok synes er et gode, men som de reelt set ikke bestemmer.

Så det er nødvendigt, at vi sammen kører en lønkampagne. Og det er helt i orden, at I som lærere på de frie skoler stiller krav om fair og ordentlig lærerløn på jeres skole.

Efter sommerferien vil vi tage fat på at klæde vore tillidsrepræsentanter endnu bedre på til at forhandle løn – det er næste skridt i lønkampagnen. Og vi gør det ikke, fordi vi ikke bryder os om de frie skoler. Vi gør det tværtimod, fordi vi holder af de frie skoler, og at vi godt kan lide at arbejde på de frie skoler. Derfor skal skolerne også betale deres superengagerede og dygtige lærere en fair lærerløn.

deltag i debatten