Husk, at du har ferie i uge 42

Den 1. september startede det først ferieår med en nye ferielov. For dig som lærer betyder det blandt andet, at du afvikler fem feriedage i uge 42.

D 14. september 2020

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Medmindre skolens ledelse har varslet dig om noget andet, så har du ferie i uge 42. Tidligere var uge 42 oftest planlagt med nuldage, forberedelsesdage eller undervisningsfrie dage, men som følge af den nye ferielov er der aftalt et tillæg til overenskomsten, så dine 23 feriedage i indeværende ferieår nu ligger som:

  • de 5 dage i uge 42 (restferie)
  • de sidste 18 dage i juli (hovedferie) 

Hvis skolen ønsker at placere din restferie på et andet tidspunkt end uge 42, skal du varsles mindst én måned før første feriedag. Og da efterårsferien starter den 12. oktober, er det ikke længere muligt at varsle en anden placering af de fem feriedage.

Husk at melde eventuel sygdom
Hvis du har ferie i uge 42, skal du huske at sygemelde dig til skolen, hvis du bliver syg op til, at ferien starter. Så kan du nemlig få erstatningsferie. Ferien begynder om mandagen ved normal arbejdstids begyndelse.
 
Bliver du syg efter feriens start, bør du også sygemelde dig, da det kan få betydning, hvis du også bliver syg til sommer. Du har nemlig samlet set krav på mindst fire ugers ferie uden sygdom i løbet af ferieåret.

Du kan derfor få op til 20 erstatningsferiedage for sygdom, der er opstået under din ferie. Der vil normalt være fem feriedage, som du ikke kan få erstatningsferie for med den begrundelse, men da vi er i et overgangsår til den nye ferieordning, er det kun tre dage, du ikke kan få erstattet i dette ferieår. 

deltag i debatten