Husk at aftale omsorgsdage og særlige feriedage før nytår

Du risikerer at miste retten til dine omsorgsdage og til selv at placere særlige feriedage

D 1. november 2018

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Hvis du har børn til og med syv år, skal du huske at afholde dine omsorgsdage inden nytår. Gør du ikke det, bortfalder de. Du har to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder syv.

Der kan ikke laves aftale om at overføre dagene til næste år, med mindre barnet er blevet født i 2018, eller du har holdt barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i hele 2018.

Der er ingen særlige betingelser for anvendelsen af en omsorgsdag, og kun i særlige tilfælde kan skolen sige nej til dit ønske. Du bør dog give skolen besked i så godt tid som muligt.

Husk at aftale særlige feriedage
Lige som med omsorgsdage skal du huske at forholde dig til dine særlige feriedage før nytår. Har du ikke inden den 1. januar 2019 aftalt placering af de særlige feriedage, får skolen ret til at placere dem til afholdelse inden 30. april 2019 med en måneds varsel.

Du optjener 0,42 særlig feriedag med løn pr. måneds ansættelse, så hvis du var ansat på skolen i hele 2017, fik du den 1. maj 2018, da det nye ferieår begyndte, fem særlige feriedage.

Dagene kan holdes samlet, som enkeltdage eller brøkdele af dage, og det er som udgangspunkt dig, der bestemmer, hvornår dagene skal afvikles. Skolen kan dog nægte at imødekomme dit ønske:

”… hvis afholdelsen er uforenelig med tjenesten eller afviklingen set under ét afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt”

Det er ikke uforeneligt med tjenesten, at du ønsker dagene lagt på skoledage med almindelig undervisning. Det gælder kun, hvis netop din tilstedeværelse er påkrævet.

deltag i debatten