Hovedbestyrelsen vil puste liv i demokratiet

Ny struktur, nyt indhold, ny debatkultur – det er hovedbestyrelsens bud på en mere moderne forening og en mere livlig debat

D 5. september 2016

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Rådgivning

Hovedbestyrelsen foreslår en helt ny demokratisk struktur for Frie Skolers Lærerforening (FSL). Demokratiforslaget, som skal behandles på kredsbestyrelsesmødet i september og af repræsentantskabsmøde til november, ændrer både foreningens demokratiske struktur og den politiske debat- og udviklingskultur. Det fortæller foreningens formand, Uffe Rostrup.

Stærkere bånd til skolerne
Hvis hovedbestyrelsens forslag vedtages, skal FSL i fremtiden afholde et stort repræsentantskabsmøde hvert andet år og en mindre generalforsamling i de mellemliggende år.

De to forskellige møder får forskellige dagsordner og opgaver – for eksempel kan formand og næstformand kun vælges af repræsentantskabet.

Det er ikke de samme, som skal deltage i de to møder. Generalforsamlingen består af kredsbestyrelsesmedlemmerne, som også er fødte medlemmer af repræsentantskabet, mens tillidsrepræsentanterne bliver omdrejningspunktet i repræsentantskabet, og det er faktisk en af pointerne bag den nye struktur, fortæller Uffe Rostrup:

»Tillidsrepræsentanterne er rygraden i foreningen, og med den nye struktur styrker vi deres stilling i foreningen. De får med den nye struktur en mere central rolle i udviklingen og prioriteringen af foreningens politik«.

På skoler, som ikke har en tillidsrepræsentant, vælger medlemmerne en,
som kan repræsentere dem på mødet. Og skoler med mange medlemmer kan afhængigt af størrelsen sende en eller flere ekstra mødet.

Ved – som i forslaget – at bygge repræsentantskabet op om tillidsrepræsentanterne eller en valgt skolerepræsentant bliver mødets politiske mandat også klarere. I dag kan det være lidt svært at gennemskue, hvem og hvad repræsentantskabsmedlemmerne
faktisk repræsenterer.

I fremtiden vil tillidsrepræsentanterne og de øvrige skolerepræsentanter
sikre en klar forbindelse til den enkelte skole og medlemmerne der.

»Skolernes repræsentanter bliver medlemmernes stemme på repræsentantskabsmødet, og det håber vi vil styrke både demokratiet og de politiske mandater«.

Diskussioner skal forbedres
For ikke at hælde gammel vin på nye flasker foreslår hovedbestyrelsen samtidig, at den politiske proces og indholdet i diskussionerne får en ny form. Målet er, at medlemmerne i højere grad skal inddrages i politikudviklingen og bruges som de ressourcer, som de faktisk er.

Uffe Rostrup forklarer:
»Vi samler rigtig mange mennesker til vores repræsentantskabsmøder, men i dag bruger vi ikke dem og deres ressourcer kreativt. Hovedparten af tiden sidder de stille og lytter, og så forholder de sig til det, der kommer fra hovedbestyrelsen. I fremtiden skal vi prøve i højere grad at vende det på hovedet. Repræsentantskabet skal formulere og debattere emner mere åbent end i dag. De skal være kreative, ikke bare reaktive«, siger Uffe Rostrup.