Hovedbestyrelsen præsenterer principper for socialt ansvar

Når foreningens repræsentantskab mødes den 7.-8. november, vil formand Uffe Rostrup fremlægge hovedbestyrelsens bud på, hvad socialt ansvar indebærer på de frie skoler

D 30. oktober 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Rep19

Hvad er socialt ansvar på de frie skoler? Hvilket socialt ansvar kan man forlange af de frie skoler? Og hvordan kan socialt ansvar sammentænkes med de frie skolers traditionelle frihed?

De tre spørgsmål præsenterer hovedbestyrelsen sit svar på, når foreningens repræsentantskab samles på Hotel Nyborg Strand den 7. - 8. november. Det står klart, efter at hovedbestyrelsen drøftede emnet på sit oktobermøde.

Foreningen kommer ikke med en færdig model for et socialt taxameter, fortæller formanden, Uffe Rostrup. Han siger:

"Det er alt for tidligt at tale om modeller, synes vi. Så snart vi begynder at tænke i modeller, lukker diskussionen ned".

I stedet formulerer hovedbestyrelsen en række principper, som den vil forsøge at vinde opbakning for hos repræsentantskabet.

"Først når vi har principperne på plads, kan vi drøfte de konkrete modeller", siger Uffe Rostrup.

Socialt ansvar er en brændende platform for de frie grundskoler. Både Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti presser voldsomt på for at få skolerne til at tage et større socialt ansvar.

Men det er også en svær diskussion, påpeger Uffe Rostrup. Dels fordi det er uklart, hvad kritikerne præcis mener med socialt ansvar. Dels fordi politikernes krav om socialt ansvar let kommer i clinch med skolernes frihed til selv at vælge deres elever, selv at bestemme deres pædagogik og selv prioritere deres økonomi.

Men at det er svært, skal ikke forhindre Frie Skolers Lærerforening i at tage diskussionen, mener Uffe Rostrup:

"Hvis vi på det frie skoleområde bare står med korslagte arme og ser til, risikerer vi, at politikerne gennemtrumfer en løsning, som er mere ødelæggende, end den ville være blevet, hvis vi selv tog ansvar".

Uffe Rostrup tror, at hvis alle parter på det frie skoleområde kunne enes om en løsning, som adresserer politikernes ønsker, vil de få stor indflydelse på, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud.

For hovedbestyrelsen er det afgørende, at de frie grundskolers traditionelle frihed skal respekteres. Det sociale ansvar skal defineres inden for de rammer, som friheden udstikker.

Hovedbestyrelsen arbejder ud fra en meget overordnet formulering af, hvad socialt ansvar indebærer: De frie skoler skal under et

  • give bedre adgang til de lavest uddannede familiers børn;
  • i højere grad imødekomme socialt udsattes børns læring.

De to overordnede formuleringer skal ses i lyset af, at de frie skoler kritiseres for kun at være for de socialt stærke og for at skumme fløden og fravælge ressourcekrævende elever.

Det er ud fra den overordnede hensigtserklæring, at hovedbestyrelsen formulerer de principper, som bliver præsenteret i formandens mundtlige beretning på hovedbestyrelsesmødet.

deltag i debatten