Højskolelærerne vender hjem til Frie Skolers Lærerforening

Den pædagogiske praksis og historie er vigtigere end uddannelsesbaggrunden, mener højskolelærerne. De er nu en del af Frie Skolers Lærerforening

D 29. maj 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

»Jeg oplever, at vi nu vender hjem til familien i den frie skoleverden«. Sådan siger forkvinden for Højskolernes Lærerforening, Sigrid Lauenborg Dahl, efter at Frie Skolers Lærerforening har sagt ja tak til at optage og organisere højskolelærerne.

Højskolelærerne var tidligere med i en paraplyorganisation for lærerne på de frie skoler. Men i slutningen af 1970’erne besluttede højskolelærerne at søge over til Dansk Magisterforening.

Men det var en historisk fejltagelse, mener Sigrid Lauenborg Dahl:

»Vi hører hjemme i Frie Skolers Lærerforening. Vi er en del af den frie skoleverden, og vores praksis minder mere om fri- og efterskolelærernes end om de andre magistres«, siger hun.

Det er en enig bestyrelse i Højskolernes Lærerforening, som står bag ønsket om at blive organiseret i Frie Skolers Lærerforening, fortæller forkvinden, Sigrid Lauenborg Dahl.

Målet er en overenskomst

Det er bestyrelsen for Højskolernes Lærerforening, der anmodede Frie Skolers Lærerforening om at optage højskolelærerne. En enig bestyrelse står bag ønsket, som både er blevet drøftet på foreningens generalforsamling og med kontaktpersonerne ude på skolerne. Det betyder, at lærerne på landets 73 højskoler nu kan blive medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.

Udfordringen bliver nu i første omgang at samle og organisere højskolelærere i Frie Skolers Lærerforening, siger Sigrid Lauenborg Dahl. Hun håber, at Frie Skolers Lærerforening på lidt længere sigt kan være med til at skaffe højskolelærerne en overenskomst. Det har de nemlig ikke i dag. Højskolelærernes løn- og arbejdsforhold styres af en bekendtgørelse fra Kulturministeriet.

 

Sådan sluses højskolelærerne ind

  • Højskolelærere kan blive medlemmer af Frie Skolers Lærerforening fra 28. maj 2020. Foreningen er dog først fuldt gearet til at rådgive og hjælpe den nye medlemsgruppe den 1. september, og derfor betaler højskolemedlemmer først kontingent fra den dato.
  • Højskolemedlemmerne knyttes til den kreds, som deres højskole ligger i.
  • Foreningen søger og ansætter en konsulent, der skal rådgive, hjælpe og organisere højskolelærerne.
  • Et medlem af Højskolernes Lærerforening bliver delvis frikøbt. Medlemmet deltager med taleret i foreningens hovedbestyrelsesmøder indtil den 31. december 2021. Herefter indgår højskolelærerne i kredsene på lige fod med de andre lærere og børnehaveklasseledere.
  • Bestyrelsen for Højskolernes Lærerforening fungerer frem til den 31. december 2021 som Frie Skolers Lærerforenings højskoleudvalg.

Uffe Rostrup: Højskolelærerne er meget velkomne

»Jeg er virkelig glad for, at højskolelærerne ønsker at være en del af vores fællesskab«, siger formand for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup.

»Som forening ser vi det som vores formål at organisere alle lærere på det frie skoleområde, og det mål omfatter også højskolelærerne. De er en central og vigtig del af den danske friskoletradition«, mener han.

Højskolelærernes arbejde minder en del om både fri- og efterskolelærernes, men der er også nogle vigtige forskelle. Blandt andet har højskolelærerne ingen overenskomst. Deres løn- og arbejdsforhold reguleres via en bekendtgørelse.  

Så den nye medlemsgruppe kræver noget ekstra af foreningen.

»Vi vil gerne give højskolelærerne et lige så godt tilbud som resten af medlemmer, og derfor opruster vi på sekretariatet«, siger Uffe Rostrup.

Foreningen søger i øjeblikket en konsulent, som får hovedansvaret for at rådgive, støtte og organisere højskolelærerne, når de fra den 1. september kan blive fuldgyldige medlemmer.

Men de nye udfordringer får ikke Uffe Rostrup til at ryste på hænderne:

»Overhovedet ikke. Vi har ekspertisen og erfaringerne fra det frie skoleområde, og den vil vi også kunne bruge, når vi skal rådgive og støtte højskolelærerne. Så for mig at se er der ingen tvivl: Det her bliver godt, både for højskolelærerne og Frie Skolers Lærerforening. Vi bliver stærkere, når vi i fremtiden kan sige, at vi er fagforeningen for lærerne på frie grundskoler, efterskoler og højskoler«, siger han.

deltag i debatten