Her er hovedpunkterne i arbejdstidsaftalen

Aftalen om lærernes arbejdstid i kommunerne kan også få afgørende betydning på de frie skoler. Forhandlingschef i Frie Skolers Lærerforening Jette Morsing vurderer her de vigtigste punkter i aftalen.

D 13. august 2020

af Jesper Fjeldsted, Journalist

For første gang siden den 1. august 2014 kom der i tirsdags, den 11. august, et konkret bud på aftalte forhold for arbejdstiden for lærerne i landets 98 kommuner. Hvis lærerne og kommunerne stemmer ’ja’, vil tirsdagens aftale således erstatte Lov 409 på folkeskolens område.

Den nye aftale er indgået mellem Kommunernes Landforening og Lærernes Centralorganisation, og aftalen følger i vid udstrækning anbefalingerne fra den arbejdstidskommision, som partnerne i fællesskab nedsatte i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018. 

For lærerne på de frie skoler kan den nye aftale få stor betydning. I forbindelse med de statslige overenskomstforhandlinger i 2018 blev det nemlig aftalt med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at man senest i 2021 skulle forhandle en aftale om arbejdstiden på det frie skoleområde med udgangspunkt i den kommunale aftale. 

Her er hovedpunkterne
Efter at have gennemgået den kommunale aftale fremhæver forhandlingschef i Frie Skolers Lærerforening Jette Morsing en række hovedpunkter, som hun ser som forbedringer og præciseringer i forhold til de gældende bestemmelser:

 • Samarbejde: Af aftalen fremgår det tydeligt, at der skal være et forpligtende samarbejde på skolen, der ”understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven”.
 • Tillidsrepræsentant: Aftalen placerer tillidsrepræsentanten i en central rolle. Blandt andet skal ledelsen forud for et skoleår, overfor tillidsrepræsentanten, skriftligt redegøre for grundlaget for prioriteringen af lærernes arbejdstid. Ledelse og tillidsrepræsentant skal derefter i fællesskab drøfte, hvordan der ”sikres transparens i planlægning og opgavefordeling”.
 • Arbejdstidsoversigt: Lederen skal opgøre den enkelte lærers præsterede arbejdstid og udlevere opgørelsen til læreren minimum hver tredje måned. Eventuel afregning af overtid sker dog fortsat først ved skoleårets afslutning, da normperioden fortsat er etårig.
 • Opgaveoversigt: Læreren har ret til en opgaveoversigt senest fem uger før, normperioden starter og dermed inden sommerferien.  
 • Opgaveoversigt: Læreren har ret til, at planlagte undervisningsopgaver anføres i opgaveoversigten og at tidsforbruget til forberedelse samt øvrige opgaver over 60 timer estimeres.
 • Opgaveoversigt: Ledelsen skal skriftligt orientere læreren om, hvilke konsekvenser det har, hvis der sker væsentlige ændringer i lærerens opgaveoversigt. Ved uenighed om ændringens karakter involveres tillidsrepræsentanten.
 • Forberedelse: Aftalen slår fast, at skolen ikke kan placere lærerens forberedelsestid mellem to undervisningslektioner, og planlægningen af arbejdstiden skal muliggøre, at ”lærerens forberedelsestid afvikles som sammenhængende og effektiv tid”.
 • Forberedelse: Læreren har ret til at bede skolen placere forberedelsestiden, hvis den aftalte forberedelsestid reduceres.
 • Fremmøde: Læreren har ret til mindst fire timers arbejdstid på dage, hvor skolen kræver fremmøde
 • Lejrskoler: Lærerens rejsetid til og fra lejrskoler skal regnes som en del af lejrskolen og dermed afregnes på samme måde som den øvrige arbejdstid under lejrskolen.
 • Senioraftale: Læreren har ret til at gå 175 timer ned i arbejdstid mod løntræk – men med fuld pensionsindbetaling. Med aftalen er den seniorordning, der stod til at udløbe i 2023, dermed gjort permanent.
 • Nyuddannede: Aftalen slår fast, at der ved opgavefordelingen skal tages hensyn til den nyuddannede lærer ”med henblik på at understøtte den nyuddannedes mulighed for at få en god start på lærerlivet”
 • Arbejdstid ved fravær: Aftalen slår fast, at læreren har ret til at få medregnet 7,4 arbejdstimer pr. dag ved fravær – eksempelvis en sygemelding - på mere end fire uger. Ved kortere fravær medregnes den gennemsnitlige arbejdstid pr. anvendt arbejdsdag, herunder også tid, der ”ikke tidsmæssigt er placeret af ledelsen”.

Overordnet ser forhandlingschef Jette Morsing masser af perspektiv i aftalen, når hun holder den op mod de udfordringer, hun oplever med lærernes arbejdstid på de frie skoler.

”Det er måske ikke en fuldendt melodi, men jeg synes, der er mange fine strofer i aftalen. Nok også flere end jeg havde forventet. Set fra de frie skoler giver den kommunale aftale i hvert fald et godt udgangspunkt for de kommende forhandlinger om arbejdstid på det frie skoleområde. Kunne vi få en lignende aftale, tilrettet vores skoler, vil det give nogle nye instrumenter, som vi vil kunne trække på i mange af de udfordringer omkring arbejdstiden, som både vi, lærerne og skolerne oplever i dag,”
Jette Morsing, forhandlingschef

deltag i debatten