Har du været udsat for vold - søg erstatning igen

Dom i Højesteret kan åbne tidligere afviste sager om vold fra elever i Erstatningsnævnet

D 14. september 2018

af Mette Søndergård, Redaktør

Har du været udsat for vold fra en elev og er blevet nægtet erstatning fra Erstatningsnævnet, så gør du sikkert klogt i at søge igen.

Har du i perioden fra 1. januar 2014 til i dag fået afvist en ansøgning om erstatning med den begrundelse, at sagen ikke har været anmeldt til politiet inden 72 timer, bør du ansøge på ny.

Højesteret har i en principiel dom fra den 4. september 2018 underkendt Erstatningsnævnets praksis med ikke at give dispensation for pligten til også at anmelde den skadeforvoldende elev til politiet. Højesteret har fastslået, at der skal gives dispensation fra anmeldelsespligten, når der er et pædagogisk eller behandlingsmæssigt hensyn at tage til eleven.

Erstatningsnævnet er ved at identificere, hvilke sager der er relevante at genoptage i lyset af Højesterets dom og vil i løbet af september skrevet ud til tidligere afviste ansøgere. Nævnet kan dog ikke garantere, at alle sager bliver identificeret, da det er baseret på manuelle registreringer.

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvorvidt du er er omfattet og skal søge din sag genoptaget, er du velkommen til at kontakte sekretariatet ved konsulent Frank Kold Sørensen.

Frank Kold Sørensen

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10

deltag i debatten