Godt nytår – håbet er lysegrønt

'Monica mener' er formand for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensens faste blogindlæg.

D 3. januar 2022

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Monicas mening
Corona

Vi springer ind i det nye år efter endnu en nedlukningsperiode. Grundskolerne åbner den 5. januar og efterskolerne den 8. januar, mens højskolerne må vente helt til den 17. januar, før de kan byde velkommen til de nye hold.

Det er positivt, at alle lærere og elever kan vende tilbage til deres skoler, for alle har brug for at komme i skole igen. Det gælder eleverne, og det gælder lærerne.

I forbindelse med genåbningen efter nytår har vi i Frie Skolers Lærerforening argumenteret for, at ministeriet skulle sende klare retningslinjer ud, så der ikke er tvivl om, hvilke særlige forholdsregler der skal tages på skolerne for at undgå smitte og sikre et trygt arbejdsmiljø. Det er foreløbig ikke lykkedes, men vi fortsætter dialogen med ministeriet, og vi ved også godt, at forholdene på skolerne er forskellige, og at lærerne nogle steder er meget uenige, om hvad der er nødvendigt.

Jeg vil gerne opfordre til, at de ørkesløse diskussioner, som finder sted på nogle lærerværelser, stopper. Der kommer ganske enkelt ikke noget godt ud af det, når diskussionen bliver en strid mellem de lærere, som er utrygge og synes, at skolen gør for lidt for at undgå smittespredning, og de lærere, som synes, at alt bare skal køre, som før corona blev en samfundskritisk sygdom.

Så længe, der ikke er konkrete retningslinjer for, hvordan eleverne skal holdes i mindre grupper, hvor ofte, der skal gøres rent og luftes ud, eller hvilke arrangementer, der kan afholdes, så anbefaler vi, at lærerne søger indflydelse via tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten – det er den mulighed, som vi har. Vi bør kunne forvente, at skolerne overholder anbefalingerne og at det lokalt drøftes, hvordan det skal ske. Og så skal man selvfølgelig som altid henvende sig til foreningen, hvis man har spørgsmål eller mener, at noget ikke foregår efter bogen.

Jeg håber og tror på, at 2022 bliver året, hvor vi ikke længere skal trækkes med en samfundskritisk sygdom. Men indtil videre er vi nødt til at stå sammen på skolerne og på lærerværelserne og bidrage til at finde løsninger, der gør, at alle kan gå trygge på arbejde, og at smitten ikke spredes i en grad, så mange elever og lærere bliver syge, og så skolerne bliver lukket ned igen.

Håbet er lysegrønt, og jeg glæder mig til at vende tilbage til arbejdet med den nye arbejdstidsaftale, kampen for en fair lærerløn og arbejdet for at medvirke til at sikre de frie skolers frihed. For selv om det kan føles sådan ind imellem, så står verden jo ikke stille, og der er heldigvis andet i verden end corona.

Jeg ønsker alle et godt nyt år med fantastisk undervisning, nye oplevelser og godt samarbejde.

deltag i debatten