God juleferie til alle – vi ses til et spændende 2024

'Monica mener' er formand for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensens faste blogindlæg.

D 19. december 2023

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening

Som medlem af Frie Skolers Lærerforening er du med til at gøre det muligt at forhandle overenskomst i 2024, og det bliver spændende.

For lidt over en uge siden faldt en trepartsaftale på plads, og selv om den ikke gav lønforhøjelser til lærerne på de frie skoler, så lægger den et spor ud for de kommende overenskomstforhandlinger. Trepartsaftalen og den overenskomstaftale, som i 2023 blev indgået på det private arbejdsmarked, sender et signal om, at der skal være plads til rimelige lønstigninger – også på statens område, hvor vi forhandler.

Parterne udveksler krav inden jul, og forhandlingerne går i gang efter nytår. Foruden lønkravet vil vi fokusere på, at der skal være gode arbejdsforhold gennem et helt lærer- og arbejdsliv med forskellige behov.

Uden opbakning fra dig og alle andre medlemmer på de frie skoler, havde vi ikke en plads ved forhandlingsbordet. Det er også vigtigt at huske, når vi i øjeblikket arbejder hårdt for at sikre højskolelærerne retten til aftalte forhold gennem en overenskomst. Det kræver, at tilstrækkeligt mange højskolelærere bliver medlem, og heldigvis er vi godt på vej.   

Det er også dig som medlem, der er med til at sikre, at foreningen kan holde hånden under den enkelte, når der bliver brug for det i en afskedigelsessituation, ved sygdom o. lign. Og som medlem bakker du op om de lokale forhandlinger om løn og arbejdstid, og du er med til at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden.

I november 2023 afholdt vi repræsentantskabsmøde, hvor 400 medlemmer drøftede foreningens tilstand og lagde spor ud for de næste år. Det var to fantastiske dage med god stemning og masser af debat med både ros og ris til hovedbestyrelsen. Lige præcis sådan, som det skal være, når medlemsdemokratiet fungerer bedst.

Tak til jer, der deltog i repræsentantskabsmødet 2023, og til alle andre medlemmer: Næste repræsentantskabsmøde er i 2025, og der er plads til endnu flere!

Vi er heldigvis fortsat en forening i vækst, og i 2023 rundede vi for første gang 11.000 medlemmer. Vores organisationsgrad er steget stille og roligt igennem de seneste år, og det skyldes i høj grad, at medlemmerne bakker op om de tillidsvalgte på skolen, om kredsen og om hovedbestyrelsens arbejde.

Frie Skolers Lærerforening er medlemmerne – på skolen, i kredsen og i hovedbestyrelsen, og jeg vil gerne takke alle for deltagelsen i vores fælles forening.

deltag i debatten