Generalforsamlingen godkendte budgettet

Generalforsamlingen godkendte på sit møde den 29. august foreningens budget for 2019

D 3. september 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Onsdag den 29. august blev der for første gang afholdt generalforsamling i Frie Skolers Lærerforening. Forsamlingen består af formandskabet samt medlemmer af de otte kredsbestyrelser, og de vil fremover blive indkaldt i alle lige år, mens repræsentantskabsmødet vil finder i ulige år.

På dagsordenen var blandt andet budgettet for 2019, som blev fremlagt af sekretariatschef Henrik Wisbech. Generalforsamlingen godkendte budgettet, som indebærer et forventet underskud på cirka 750.000 kr.. 

Der er flere forskellige forklaringer på underskuddet, sagde sekretariatschef Henrik Wisbech, da han gennemgik talkolonnerne. Den største enkeltforklaring er, at der afholdes repræsentantskabsmøde i 2019, og det møde koster rigtig mange penge. Derfor vil udgifterne også altid være større i ulige år, hvor der er repræsentantskabsmøde, end i lige, hvor generalforsamlingen finder sted. Henrik Wisbech pegede samtidig på, at 2018 efter alt at dømme giver et pænt overskud.

På generalforsamlingen nævnte en delegeret, at foreningen skal være forsigtig med udgifterne, for – som han sagde – det er jo medlemmernes kontingentkroner, vi bruger. Henrik Wisbech understregede, at både sekretariatet og hovedbestyrelsen er meget påholdende. Og, sagde han, udgiften per medlem ligger under det niveau, det havde før konflikten i 2013, samtidig med at aktivitetsniveauet er betydeligt højere: På den måde drives foreningen billigere i dag, forklarede han.

En anden delegeret ville vide, om foreningen havde overvejet at nedsætte kontingentet. Det har den, sagde Henrik Wisbech, men – fortsatte han – problemet er, at hvis man skal sætte betalingen ned, så det kan mærkes, koster det rigtig mange penge.

»Hvis vi sænker kontingentet med for eksempel 50 kr. om måneden, koster det seks millioner om året«, siger han. »En så stor besparelse kan ikke undgå at få konsekvenser for vores aktiviteter og medlemstilbud«.

Foreningens formand, Uffe Rostrup, var positivt overrasket over den første generalforsamling i foreningens historie.

Jeg synes, det kunne noget, det her. Vi fik nogle diskussioner, som vi næppe ville have fået på et repræsentantskabsmøde. Så selv om dagsordenen er meget formel, var det et godt demokratisk forum

Uffe Rostrup

deltag i debatten