Generalforsamlingen debuterer

Kredsbestyrelserne i de otte kreds i Frie Skolers Lærerforening mødes for første gang til generalforsamling den 29. august

D 21. august 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Da repræsentantskabet forrige år ændrede vedtægterne og foreningens demokratiske struktur, blev det besluttet, at foreningen holder sit repræsentantskabsmøde i ulige år og en generalforsamling i de lige.

2018 er det første lige år, siden strukturen blev ændret, og derfor er kredsbestyrelsesmedlemmerne indkaldt til generalforsamling onsdag 29. august.

Det er bestyrelsesmedlemmerne i de otte kredse, som udgør generalforsamlingen. På dagsordenen til mødet står der, at formand Uffe Rostrup vil
aflægge en beretning, og derefter skal forsamlingen behandle foreningens budget.

Efter generalforsamlingen fortsætter deltagerne med det årlige kredsbestyrelsesseminar. Uffe Rostrup holder oplæg om, hvor foreningen står efter overenskomstforhandlingerne, og derefter overlades scenen til Michael Breum Ramsgaard, som fortæller om personlig drivkraft, projektstyring og entreprenørskab i bestyrelsesarbejdet.

deltag i debatten