Genåbningen af skolerne skal skabe tryghed for de ansatte

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 14. april 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Siden statsminister Mette Frederiksen i sidste uge meddelte, at vi så småt skal til at åbne Danmark igen, så har spørgsmålene om, hvem der skal gøre det, og hvordan det skal foregå, været mange.

Det har helt sikkert været svært for politikerne at lukke Danmark ned, men den seneste uge er det blevet krystal klart, at det ikke er mindre problematisk at åbne landet igen.

Mange af os er i de seneste par måneder blevet bange. Bange for at få corona, men måske i endnu højere grad bange for, at det er os, der bringer smitten videre til de af vores kære, som ikke vil kunne tåle at blive syge. De fleste af os har derfor taget myndighedernes påbud meget alvorligt – vi har ganske enkelt gjort, hvad der er blevet sagt.

Men i og med at mange af os er blevet decideret bange for at få corona, så er det også blevet sværere at genåbne landet. Og derfor er det også afgørende vigtigt, at når der åbnes igen, så skal det ske med den størst mulige sikkerhed for dig og din kolleger. Til den ende har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning, som skolerne SKAL følge for at få lov til at åbne skolerne igen. Den indeholder blandt andet krav til to meters afstand mellem bordene i klassen, massiv fokus på ekstra rengøring, hyppig håndvask og afspritning, mindre klassestørrelser og siden i går også, at elever fra hjem med corona-smitte skal blive hjemme fra skole.

Både statsminister Mette Frederiksen og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har i den forbindelse udtalt sig om, hvilke lærere og børnehaveklasseledere det så er, der kan komme i skole. Det forlød således, at lærere, der er i risikogruppen, eller som har familie, der er i risikogruppen, skulle omplaceres til opgaver uden personkontakt eller arbejde hjemmefra – men så enkelt skulle det vise sig ikke at blive. For i Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår det, at lærere fra smitteramte hjem gerne må komme på skolen. Ydermere blev det fremhævet, at også lærere, der har nær familie i risikogruppen, gerne må møde på arbejde. Det er ikke betryggende, når der kommer så forskellige meldinger ud fra myndighederne.

Det har afstedkommet hektisk aktivitet påsken over, hvor Frie Skolers Lærerforening sammen med andre faglige organisationer har presset på for, at der skulle være en mulighed for, at utrygge lærere kunne få vurderet deres egne forhold, sådan at det bedst muligt sikres, at vi ikke får spredt smitte til personer, der ikke vil kunne holde til det.

Det skal være trygt at komme tilbage på arbejdet, også for lærerne på de frie skoler.

Og selv om vi endnu ikke er i mål, så er fortolkningen lige nu, at det beror på en konkret individuel lægelig vurdering, om en lærer eller børnehaveklasseleder fra eller i nærheden af risikogruppen skal møde ind på skolen. En konkret individuel lægelig vurdering betyder, at du og dine kolleger skal gives mulighed for at konsultere egen læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan gå sikkert på arbejde. Det betyder, at det er din egen læge, som du skal konsultere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er sikkert for dig at gå på arbejde, når din skole kalder i løbet af den næste uges tid.

Hvis lægen vurderer, at det ikke er sundhedsfagligt forsvarligt at du møder fysisk op på skolen, skal du kontakte din leder for en drøftelse af, hvordan dit arbejde så vil kunne tilrettelægges. Du skal til gengæld være indstillet på at varetage undervisning hjemmefra – og det er også gældende, selvom du eventuelt bliver bedt om at undervise andre klasser, end dem, du normalt underviser.

Løsningen med en konkret individuel lægelig vurdering er en god løsning. På den måde håber jeg, at det sikres, at du og dine kolleger kan gå betryggede på arbejde, når skolerne åbner om få dage. Selvfølgelig på betingelse af, at alle de andre forhold, der skal opfyldes, før der kan åbnes, er på plads. For det er skolens bestyrelse og ledelsen, der har ansvaret for at planlægge din tilbagevenden til skolen, men det skal ske så alle påbud i Sundhedsstyrelsens vejledning er opfyldt.

Men husk: Hvis du skal møde på arbejde og er utryg, eller hvis du og din leder ikke kan finde en løsning, skal du kontakte Frie Skolers Lærerforening.

deltag i debatten