Genåbningen af grundskolerne kan ændre din arbejdstid

Skolerne skal lave en plan og have en dialog om arbejdstiden med lærerne.

D 7. april 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Corona

Med meldingerne om dels aflysning af prøver og eksaminer, dels om den delvise genoplukning af skolerne følger også nye spørgsmål om arbejdstiden. For hvad gælder nu her efter påske?

For efterskolelærerne er der som udgangspunkt ikke så meget nyt. Der skal fortsat gennemføres nødundervisning af de hjemsendte elever, og lærerne skal i videst muligt omfang sikre, at eleverne kommer igennem de enkelte fag. Det må dog forventes, at der for en del af lærerne på et tidspunkt sker en omlægning af opgaverne, da eleverne ikke skal gennemføre de planlagte prøver og eksaminer. Frie Skolers Lærerforening har tidligere med Efterskoleforeningen og Frie Skolers Ledere udmeldt nogle fælles anbefalinger til eventuel indgåelse af lokalaftaler om arbejdstiden. Disse anbefalinger vil blive gendrøftet i lyset af den nye situation.

For lærere og børnehaveklasselederne på grundskolerne ser verden derimod noget anderledes ud efter gårsdagens pressemøde og meldingen om en delvis genåbning. For nu skal der ikke længere foretages netundervisning af eleverne i 0. til 5. klasse, men derimod fysisk undervisning på skolen. Og nu skal der ikke længere føres til prøver og eksaminer af de ældste klassetrin men alene foretages nødundervisning af eleverne i 6.- 10. klassetrin.

Den nye situation betyder, at skolerne bliver nødt til at forholde sig til, hvordan de på en gang kan gennemføre fysisk undervisning af de yngste klassetrin og nødundervisningen over nettet for de ældste klassetrin. For lærerne kan af gode grunde ikke på samme tid gennemføre begge slags undervisning.

Det må derfor forventes, at grundskolerne må revidere deres planlægning af den samlede undervisning for at få det hele til at gå op. Planlægningen kan også blive påvirket af de centrale sundhedsmyndigheders retningslinjer. Hvis retningslinjerne for eksempel betyder, at klasserne skal deles op i mindre enheder, vil det få stor betydning for skolernes planlægning.  

Det kan betyde, at du som lærer kommer til at skulle undervise i nogle fag og på nogle klassetrin, du ikke nødvendigvis plejer at undervise i. Det kan også betyde, at du kommer til at arbejde på nogle andre tidspunkter, end du plejer at arbejde på.

Der er intet til hinder for, at skolerne kan gennemføre en sådan ændret planlægning. Men ændringen skal naturligvis ske i dialog med dig og dine kolleger. Det foreskriver Lov 409 og arbejdstidsreglerne: Alle større ændringer skal ske i dialog med medarbejderne.  

Det er ekstra vigtigt i øjeblikket, at du sørger for at registrere din arbejdstid. Overenskomsten gælder fortsat. Og ender det med, at du i slutningen af skoleåret har arbejdet mere end normal arbejdstid, skal du afregnes for de ekstra timer med tillæg på 50 %.

 

deltag i debatten