FSL-skolen blev skatet i gang

Ni deltagere og deres instruktører brugte to timer sammen i Aarhus Skatehal i slutningen af september, da FSL-skolen blev skudt i gang. Målet var at overskride egne grænser samt blive bevidst om, hvornår man er ude at kontrol og begynder at mærke ”det indre jordskælv.”

D 26. oktober 2018

af Mette Søndergård, Redaktør
FSL-skolen

Swish… lyden af skaterhjul på ramper, væltede boards, hvin, jubel og styrt, giver genlyd i en skaterhal i det sydlige Aarhus. En flok nybegyndere på skateboards er blevet stillet en udfordring – de skal teste deres grænser ved at øve tricks på skateboards.

FSL-skolen blev skudt i gang i slutningen af september, og deltagere har netop mødt hinanden for at tage imod den første udfordring på kurset: To timer på et skateboard.

Formålet er at udfordre deltagerne ved at bringe dem ud af deres komfort-zone og ud over kanten, men ikke i panik. Deltagerne skal mærke, når kroppen ”flincher” – altså har lyst til at flygte eller undvige.

»Vores intention er at skabe en bevidsthed om det, der forhindrer os i at forfølge mål og drømme. Man kan træne og øve sig i at rumme den uro og hjertebanken, alle oplever, når de står i usikre situationer, hvor kroppen ”flincher”. Hver gang vi udfordrer det, så tager vi et lille skridt«, siger Peter Matzen, tovholder på FSL-skolen.

Anne Eggebrecht, skaterinstruktør, tilføjer:
»Man kan lære meget af skatermiljøet, hvor det at falde ikke er en fejl, men viser, at man har prøvet noget af. Og du kan ikke lande et nyt trick, før du har prøvet noget af«.

FSL-skolen
Formålet med FSL-skolen er blandt andet at tilbyde deltagerne personlig udvikling, øvelse i noget, den enkelte gerne vil blive bedre til, men ikke mindst at inspirere til lokalt og fagligt engagement på skolerne og i foreningen. 
FSL-skolen kommer til at løbe over det næste år med fem moduler af to-tre dages varighed. Mellem modulerne er der øvelser og hjemmeopgaver. Ni medlemmer har meldt sig til FSL-skolen.

Jeg vil gerne mere ind i det fagpolitiske arbejde, hvor vi arbejder for gode skoler og gode arbejdsvilkår, og så var der noget ved programmet, der tiltalte mig ved FSL-skolen

Mette Amstrup, lærer på Rynkeby Friskole

Jeg håber, at jeg får noget viden og en større indsigt, som jeg kan bruge i kredsen og som tillidsmand. Fagforeningsarbejdet er mega vigtigt og et fællesskab, hvor vi sammen kan opnå nogle ting.

Lisbet Kjær, lærer på Mariagerfjord Idrætsskole

deltag i debatten