FSL-medlemmer belønner foreningens strategiske indsatser

Tilfredsheden blandt FSL-medlemmerne er forbedret på alle de områder, som blev prioriteret på baggrund af en lignende undersøgelse for to år siden.

D 11. april 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Frie Skolers Lærerforening (FSL) har sikret sig en større plads i medlemmernes hjerter og hjerner. Det viser 2017-versionen af foreningens store medlemsundersøgelse.

Medlemstilfredsheden er vokset med et indekspoint siden den tilsvarende undersøgelse fra 2015. Tilfredsheden ligger et point over gennemsnittet for de FTForganisationer, som er blevet undersøgt.
Samtidig er medlemsloyaliteten vokser med to indekspoint i forhold til 2015. Dermed ligger loyaliteten på niveau med de andre FTF-organisationers.

De to tal fortæller, at medlemmerne oplever, at de får mere for deres kontingent end tidligere. Og at båndet mellem foreningen og medlemmerne er stærkere.
En ændring på få indekspoint lyder ikke af så meget, men det er faktisk en fin stigning. Det er svært at løfte en i forvejen høj score.

Gør mere af det samme 
I 2015-undersøgelsen anbefalede MSI Research, at FSL arbejdede på at forbedre foreningens image og medlemmernes udbytte.
Det lykkedes. Foreningens image er forbedret med to point og ligger nu tre point over FTF-gennemsnittet.
Samtidig er udbyttet hævet med et point – det er to point over gennemsnittet.

Alligevel anbefaler MSI Research, at FSL også i de kommende år arbejder på at forbedre sit image. Det skyldes, at foreningens image betyder meget for medlemmernes tilfredshed og deres loyalitet.

FSL klarer kongedisciplinen 
Et punkt i undersøgelsen er ventet med spænding af foreningens politikere: Hvordan vurderer medlemmerne FSL’s indsats for at skaffe bedre løn- og arbejdsvilkår?

Området er interessant af flere grunde. Dels fordi MSI-undersøgelsen viser, at interessevaretagelsen betyder meget for medlemmernes tilfredshed og loyalitet.
Og dels fordi FSL har satset meget på fairlærerløn-kampagnen og på at få de nye arbejdstidsregler til at fungere for lærerne.

Og heldigvis boner indsatsen ud: FSL’s indsats for at skaffe gode løn- og arbejdsvilkår belønnes med hele fire indekspoint mere end i 2015-udgaven. Det glæder Uffe Rostrup:

»Vi er sat i verden for at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsforhold, og det er dejligt, at medlemmerne vurderer, at vi gør noget for sagen. Det er jo et klassisk fagforeningsområde, så her skal vi bedømmes godt«, siger han.

deltag i debatten