Frie Skolers Lærerforening er med i ekspertgruppe om 10. klasse

16 organisationer har nedsat en alternativ ekspertgruppe, der skal komme med forslag og anbefalinger om 10. klasse.

D 2. april 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

16 organisationer har nedsat en alternativ ekspertgruppe, der skal komme med forslag og anbefalinger om 10. klasse. For det ekspertudvalg, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) har nedsat, fokuserer alt for meget på, at erhvervsrette 10. klasse, og udvalget mangler repræsentanter for de fagfolk og praktikere, som til daglig arbejder med de unge.

Det siger foreningens næstformand, Monica Lendal Jørgensen, der er Frie Skolers Lærerforenings repræsentant i ekspertgruppen:

"Vi forstår ikke, at man ikke har inviteret dem, som arbejder med 10. klasserne til daglig, med i det officielle udvalg. Men når ministeren ikke vil bruge vores ressourcer, må vi oprette vores egen ekspertgruppe", siger hun.

Den alternative ekspertgruppe vil følge de officielle eksperters arbejde og komme med egne bidrag og forslag om fremtidens 10. klasse.
Ministeriets ekspertudvalget skal ”… inden udgangen af 2019 blandt andet (…) komme med anbefalinger til, hvilke måder 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes mod erhvervsuddannelserne”.

Men det klare erhvervsfokus er der ikke opbakning til i den alternative ekspertgruppe, fortæller Monica Lendal Jørgensen:

"Vi ønsker at bevare mangfoldigheden i vores 10. klassestilbud".

Knap halvdelen af en ungdomsårgang vælger 10. klasse. Og flertallet af dem tager 10. klasse på en fri skole. Især efterskolerne har mange 10. klasseselever. For Monica Lendal Jørgensen er det vigtigt, at uanset hvilken ungdomsuddannelse, eleverne ønsker, skal der være et 10. klassestilbud, som leder den vej:

"Vi skal fastholde 10. klasse som et bredt tilbud, der kvalificerer til alle ungdomsuddannelser – ikke et smalt tilbud kun til erhvervsuddannelserne", siger Monica Lendal Jørgensen.

Ud over Frie Skolers Lærerforening består ekspertgruppen blandt andet af skoleforeningerne på det frie skoleområde, Danske Skoleelever, forældreorganisationen Skole & Forældre og Danmarks Lærerforening.

deltag i debatten