Formandens opfordring: Kom ud af busken om lønnen

Næstformandsvalg, løn og en opfriskning af foreningens demokrati er nogle af overskrifterne ved dette års repræsentantskabsmøde i FSL.

D 26. oktober 2016

Fair lærerløn

Efter et par års intermezzo i Middelfart er FSL’s repræsentantskab den 4. november tilbage på Nyborg Strand Hotel i Nyborg. Her er næstformand Monica Lendal Jørgensen på valg uden modkandidater, og så skal repræsentantskabet blandt andet forholde sig til sin egen fremtid. Der skal nemlig stemmes om et forslag om en ny måde at holde repræsentantskabsmøder på.

I den nye model er der lagt op til større repræsentantskabsmøde med deltagelse af alle tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra alle skoler. Potentielt bliver det et todagesmøde med over 1000 deltagere, men til gengæld kun hvert andet år.

»Ved at have deltagelse af alle skoler og samtidig også knytte efteruddannelse af tillidsrepræsentanter til mødet, håber vi, at det både kan styrke demokratiet og samtidig knytte tillidsrepræsentanterne endnu tættere til foreningen«, siger Uffe Rostrup.

Uanset om den nye model for afholdelse af repræsentantskabsmøder bliver vedtaget, er det formentlig sidste gang, at repræsentantskabet kun mødes for en enkelt dag. Ifølge Uffe Rostrup er tanken i hovedbestyrelsen at gå tilbage til to-dagesmøder. Bliver forslaget vedtaget, bliver det hvert andet år med væsentlig flere deltagere, forkastes forslaget bliver det to-dagesmøder, som de blev holdt indtil 2013.

En stor brainstorm
Uffe Rostrup kalder repræsentantskabsmødet for FSL’s årlige festdag, og i år ser han særligt frem til debatten om de frie skolelæreres løn og arbejdstidsforhold. En ny runde overenskomstforhandlinger venter i 2018.

Formanden vil på repræsentantskabsmødet fremlægge nogle af sine tanker om, hvordan FSL’s ønsker til et forbedret lønsystem kunne se ud, men han håber også at få input fra mødedeltagerne. Optimalt set vil debatten blive en brainstorm, som kan tage ideer med til hovedbestyrelsens forberedelse af overenskomstforhandlingerne.

»Vi har brug for, at alle kommer ud af busken og fortæller om deres tanker om ny løn. Jeg vil gerne høre om forventninger og tanker om, hvordan et forbedret system vil kunne se ud, hvad der fungerer ude på skolerne, og hvad der ikke gør. Jo mere input vi får, desto bedre rustede er vi til forhandlingerne«, siger Uffe Rostrup.

deltag i debatten