Formanden talte til 1. maj

Formanden holdt traditionen tro tale i Fælledparken 1. maj

D 2. maj 2022

af Julie Løndahl Grove, Journalist

Traditionen tro var foreningens formand på talerstolen i Underviserteltet i Fælledparken i København 1. maj. Det var første gang, at formand Monica Lendal Jørgensen holdt talen, hvor hun især lagde vægt på, at overenskomsten stadig er vigtig på det offentlige område. Også selvom den på mange måder ikke er god nok. Især på grund af der stadig er et lønslæb for lærerne på de frie skoler:

»Den helt store udfordring er, at grundlønnen fra starten er lavere, end den for eksempel er i folkeskolen – alene fordi det statslige resultat ved overenskomsterne altid er ringere end det kommunale. Den forskel er vi nødt til at få gjort noget ved - for det er et helt urimeligt sisyfosarbejde, vi byder tillidsrepræsentanterne, når de efter hver eneste overenskomstforhandling kan starte med at hente lønforskellen mellem stat og kommune«, sagde Monica Lendal Jørgensen.

Det er ikke kun lønnen, der blev fremhævet som et væsentligt problem ved overenskomsten imellem lærerne og staten. Også udfordringen med, at konflikter, som for eksempel lockouten i 2013, i langt højere grad rammer arbejdstagerne og end arbejdsgiverne:

»Og når vi med jævne mellemrum taler om overenskomsten på det offentlige område og spørger os selv, om tiden er løbet fra den, fordi arbejdsgiversiden udnytter, at konflikter stort set kun rammer arbejdstagersiden – eller i hvert fald ikke gør så stor skade på de offentlige pengekasser, som på de ansattes – så er det rigtigt, at det er en svaghed, som vi må forholde os til« sagde Monica Lendal Jørgensen og fortsatte­:

»Men vi skal samtidig huske, at overenskomsten og tillidsrepræsentanten har stor betydning på den enkelte arbejdsplads hver eneste dag. Så at påstå, at overenskomsten på det offentlige område har spillet fallit, er simpelt hen ikke rimeligt. Overenskomsten lever og leverer hver eneste dag. Og vi skal stadigvæk med overenskomsten kæmpe for bedre løn og for bedre arbejdsforhold – vi er langt fra i mål, og for nogen – f.eks. højskolelærerne – er vi kun lige kommet ud af startområdet.«

 

Læs hele talen her