Formand om coronaretningslinjer: ”Det er kun os, der fokuserer på lærerne”

Hvad gør Frie Skolers Lærerforening for at påvirke regeringens corona-retningslinjer for de frie skoler? Formand Uffe Rostrup fortæller her om arbejdet med tale lærernes sag overfor ministre og embedsmænd.

D 26. oktober 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Hvad har Frie Skolers Lærerforening gjort for at påvirke ministeriets nye corona-regler, så de passer bedre på lærerne?
”Meget, synes jeg. Vi holder jævnligt møder med både embedsmænd og ministre, og her gør vi alt, hvad vi kan, for at sikre retningslinjer, som er klarere, og som tager hensyn til lærerne og deres arbejdsmiljø. Vi arbejder hårdt for, at ministeriet laver retningslinjer i stedet for anbefalinger, for vi mener, at lærerne kan blive klemt og glemt, når udmeldingerne lægger for meget op til skolernes fortolkning. Omvendt ønsker vi heller ikke så besværlige regler, at det bliver umuligt at holde skolerne åbne. Men skolerne skal være åbne på en måde, som tager hensyn til lærerne, deres sundhed og arbejdsbetingelser”.

I gør meget, siger du, men synes du, at det lykkes? Synes du, at retningslinjerne er gode nok?
”Jeg synes ikke, at de nuværende anbefalinger er gode nok. Men de er bedre, end de ville have været, hvis vi ikke havde siddet med ved møderne. Vi fik nogle gode kriterier med omkring rengøring, og selv om det er mit indtryk, at nogle skoler mister opmærksomheden på netop rengøring, er det godt, at vi fik kriterierne med. Vi pressede også voldsomt på for at få aflyst brobygning – det lykkedes. Og vi har kæmpet for, at lærerne må bruge værnemidler, og de nye regler giver os ret til visir. Så noget lykkes. Men vi ville stadig gerne have klarere retningslinjer og regler i stedet for anbefalinger om for eksempel afstand.”.

Så Frie Skolers Lærerforening har været med til at formulere retningslinjerne?
”Regler og retningslinjer, der kommer i øjeblikket, er ikke udtryk for en aftale eller et forhandlingsforløb. De er ministeriets retningslinjer og anbefalinger. Vi er blevet hørt undervejs, jeg synes, at der bliver lyttet til os, og vi har sat vores fingeraftryk. Men det er ministeriet, som bestemmer, hvornår de lytter, og hvornår de ikke gør det”.

Er du tilfreds med det fokus, der er i ministeriets udmelding til skolerne?
”Når ministeriet formulerer retningslinjerne, fokuserer det på at holde samfundet og skolerne åbne. Vi er de eneste om bordet, som har fokus på lærerne og taler deres sag. Vi er de eneste, som er optaget af lærernes arbejdsmiljø på skolerne. Jeg synes, at vi gør alt, hvad vi kan, for at tale lærernes sag. Men jeg forstår godt den lærer, som trods alle vores anstrengelser ikke er tryg. Jeg forstår de lærere, som er bekymrede, for jeg synes ikke, at regler og anbefalinger tager godt nok hensyn til dem. Vi vil gerne have klarere retningslinjer –ikke vage anbefalinger. Og det har jeg skrevet til ministeren”.

Men kan Frie Skolers Lærerforening så ikke gøre noget mere?
”Man kan altid gøre mere, og det vil vi gøre. Centralt arbejder vi for at få klarere retningslinjer i stedet for vage anbefalinger. Men der er også et vigtigt lokalt arbejde, og jeg vil gerne opfordre alle medlemmerne – og især de tillidsvalgte – til at holde øje med arbejdsmiljøet. Skolerne skal overholde reglerne. Og skolerne skal tilbyde et trygt arbejdsmiljø for lærerne og børnehaveklasselederne. Hvis det ikke sker, må de tillidsvalgte tage sagen op med ledelsen. Og hvis de ikke kan finde en løsning, kan medlemmerne og de tillidsvalgte kontakte sekretariat – og så vil vi hjælpe dem, med alle de midler vi har”.

deltag i debatten