Forhandlingschef ryster på hovedet over Arbejdsrettens afgørelse

Frie Skolers Lærerforening tabte sag om afskedigelse af en arbejdsmiljørepræsentant. Dommen gør ingen klogere på reglerne, mener forhandlingschef Jette Morsing

D 4. marts 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

»Det er i mine øjne en decideret forkert afgørelse«, siger forhandlingschef Jette Morsing, efter at Frie Skolers Lærerforening i februar tabte en sag i Arbejdsretten.

Sagen handler om et medlem, der bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Kort efter afskediger skolen medlemmet, men uden det forlængede opsigelsesvarsel, som tillidsvalgte normalt får. Skolens leder anerkender nemlig ikke, at medlemmet er arbejdsmiljørepræsentant.

Frie Skolers Lærerforening førte sagen i Arbejdsretten, som gav skolen medhold. I afgørelsen lægger dommeren vægt på, at skolelederen ikke formelt er blevet informeret om, at medlemmet blev valgt.

Dermed har skolelederen ikke formelt haft lejlighed til at gøre indsigelser mod valget. Og da skolelederen ikke har haft den formelle mulighed for at gøre indsigelse, er valget ugyldigt, og skolen skal ikke give medlemmet det ekstra opsigelsesvarsel.

Men det ræsonnement kan Jette Morsing slet ikke følge:

»Jeg forstår ikke, at Arbejdsretten kan komme frem til den konklusion. Og jeg forstår slet ikke, hvordan retten kan komme med en skriftlig afgørelse, hvor det ikke er klart og begrundet, hvordan den når frem til sin endelige vurdering. Vi kan ikke se ud af afgørelsen, hvilke omstændigheder retten har lagt vægt på«, siger forhandlingschefen, der selv er jurist.

Valget er det afgørende
Jette Morsing medgiver, at skolelederen ikke formelt blev informeret om, at medlemmet blev valgt. Men, siger hun, skolelederen kendte alt til valget. Skolelederen indkaldte til valget, skolelederen uddelte stemmesedlerne, optalte stemmerne og fortalte skolens medarbejdere, at medlemmet var blevet valgt.

»Hun kan ikke have været i tvivl om, at han blev valgt«.

Samtidig peger Jette Morsing på, at retspraksis normalt tilsiger, at beskyttelsen og det forlængede opsigelsesvarsel træder i kraft, i det øjeblik tillidsfolk bliver valgt.

»Valgtidspunktet er det vigtige. Det afgørende for beskyttelsen er ikke, hvornår skolelederen formelt bliver informeret«, siger hun.

Skolen skal orienteres, så den har mulighed for at gøre indsigelse. Det blev skolen også, da den forudgående arbejdsmiljørepræsentant blev valgt, fortalte skolelederen i retten, og derfor ventede hun på beskeden. Men, argumenterer Jette Morsing, dengang var der ikke tale om en formel anmeldelse, men alene en orientering ti måneder efter valget.

”Var valget af den forrige arbejdsmiljørepræsentant så ikke gyldigt de første ti måneder?” spørger hun.  

Jette Morsing er frustreret over afgørelsen, og hun er vred over, at dommeren ikke forklarer, hvordan han kom frem til sin afgørelse.

Sagen kort

Medlemmet ansættes på skolen den 1. august 2017. Den 21. september 2017 bliver han valgt som arbejdsmiljørepræsentant på et medarbejdermøde, som skolens leder har indkaldt til.

Skolens leder står for valget, optæller stemmer og fortæller, at han er blevet valgt. 12. oktober 2017 bliver medlemmet opsagt med almindeligt opsigelsesvarsel og i prøvetiden.

Skolens leder mener, at valget er ugyldigt. Dels fordi medlemmet ikke havde været ansat i ni måneder, hvad man normalt skal for at blive valgt, dels fordi skolen ikke formelt blev orienteret om valget.

Den 7. februar 2019 frifinder Arbejdsretten skolen. Retten skriver, at skoleledelsen har ret til at gøre indsigelse mod valget, og da skolen ikke har haft mulighed for formelt at gøre indsigelse, er valget ikke gyldigt.

Det er fuldkommen afgørende, at man husker skriftligt og formelt at orientere skolens ledelse, når man bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant

Jette Morsing, forhandlingschef i Frie Skolers Lærerforening

deltag i debatten