Foreningerne står sammen om anbefaling til efterskolerne

Parterne på efterskoleområdet ønsker at eventuelle lokale aftaler om arbejdstiden skal balancere hensyntagen til både lærere og skole.

D 1. april 2020

af Jette Morsing og Mikkel Hvid
Corona

Efterskoleforeningen, Frie Skolers Ledere og Frie Skolers Lærerforening er enige om en fælles anbefaling om de lokale aftaler, efterskolerne måtte ønske at indgå om planlægningen af arbejdstiden i coronaens skygge.

Foreningernes anbefaling definerer nogle rammer, som eventuelle lokale aftaler bør holdes inden for. Anbefalingen balancerer to behov: Skolernes behov for at kunne tilbyde eleverne god undervisning, og lærernes behov for ikke at blive pålagt en for stor ekstraordinær arbejdsbyrde, når skolerne åbner igen.

Den fælles anbefaling understreger, at det som altid er skolens ledelse og lærernes tillidsrepræsentant, som lokalt beslutter, om de vil indgå en lokalaftale.

Sådan lyder de konkrete krav
Foreningerne på efterskoleområdet anbefaler følgende retningslinjer for de lokale aftaler:

  • Skolerne kan flytte op til 22,2 timer per lærer fra perioden den 30. marts og frem til den 13. april. Timerne kan flyttes til senere i nedlukningsperioden eller til efter denne nedlukningsperiode. Flytningen skal varsles dagen i forvejen, og skolens ledelse skal pege på, hvilke timer der konkret flyttes. Læreren står ikke til rådighed for skolen i de timer, der er flyttet.
  • Skolerne kan herudover flytte op til 37 timer, der i perioden fra den 11. marts til og med den 13. april var planlagt til særlige aktiviteter, over til perioden efter skolelukningen. Der kan dog kun flyttes timer, som er planlagt til særlige aktiviteter (gymnastikopvisning, tjenesterejse, elevdag), og som ligger ud over 7,4 timer pr. dag. Timerne kan kun flyttes, hvis de planlægges og anvendes til den samme særlige aktivitet efter skolelukningsperioden. Der kan ikke flyttes timer, der var planlagt til almindeligt dagligt tilsyn eller weekendvagter.

Aftalen har en solnedgangsklausul
Anbefalingen tager højde for situationen, som den ser ud i den anden nedlukningsperiode – altså frem til og med den 13. april.

Hvis perioden forlænges, eller hvis der kommer nye udmeldinger om arbejdstiden fra centralt hold, vil foreningerne drøfte anbefalingerne på ny.

Den samme solnedgangsklausul bør indgå i alle lokale aftaler: Der kan kun aftales med det udgangspunkt, at skolerne vender tilbage til normal drift efter den nuværende nedlukningsperiode. Ændres der på forudsætningerne, skal lokalaftalen på skolen også genforhandles.

Arbejdstiden på efterskoler uden aftale
Omplaceringen af arbejdstiden, som følger anbefalingen, kræver en lokalaftale, som skolens leder og lærernes tillidsrepræsentant skriver under på.

Hvis der ikke på skolen kan opnås enighed om en lokalaftale, vil det ikke være muligt at overføre arbejdstid fra den første nedlukningsperiode, altså fra hjemsendelsen til og med den 29. marts. Den arbejdstid, som på hjemsendelsestidspunktet var planlagt i den periode, er afviklet, og lærerne skylder ikke skolen noget herfra. Det gælder også den arbejdstid, som var planlagt til særlige aktiviteter (rejser, gymnastikopvisninger mv.).

Situationen er anderledes for den arbejdstid, der ligger fra den 30. marts til den 13. april. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skrev i går – den 31. marts – til skolerne, at ”… på undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, opfordres (vores fremhævelse, red) arbejdsgiverne til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden”.

Den melding ligger i tråd med det, som er meldt ud fra Skatteministeriet og CFU. Her har parterne en fælles forståelse om, at lærerne ikke kan komme til at skylde arbejdstid i nedlukningsperioder. Det betyder efter Frie Skolers Lærerforenings opfattelse, at en lærer som udgangspunkt ikke uden en lokalaftale kan få ændret en dag med arbejdstimer til en dag uden arbejdstimer (en såkaldt nul-dag).

Efterskoler uden tillidsrepræsentant

Efterskoler, hvor lærerne ikke har en tillidsrepræsentant, kan kontakte Frie Skolers Lærerforening, der så vil være forhandlingspart.  

deltag i debatten