Foreningen trækker opbakning til Skolens Venner

Frivillige skal ikke udføre lærerarbejde, mener hovedbestyrelsen i Frie Skolers Lærerforening, som trækker opbakningen til foreningen Skolens Venner efter eksempler på overenskomstbrud

D 14. januar 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Frie Skolers Lærerforening vil ikke længere blåstemple Skolens Venners ordning med frivillige. Det fortæller foreningens næstformand, Monica Lendal Jørgensen. 

Skolens Venner formidler frivillige, der kan og vil give en hånd med på folkeskoler og frie skoler. Men Frie Skolers Lærerforening har trukket sin opbakning til foreningen, indtil der er fundet en model, som giver sikkerhed for, at de frivillige ikke udfører lærerarbejde.

Monica Lendal Jørgensen forklarer: 

»I mange af de tilfælde, vi kender til, udfører de frivillige opgaver, som lige så godt kan udføres af lærere. Men det er afgørende for os, at undervisning og andet arbejde med eleverne skal udføres af lærere og på lærervilkår – arbejdet må ikke udføres af frivillige. Og så længe vi ikke kan få garanti for, at
overenskomsten overholdes, ønsker vi ikke at blåstemple Skolens Venners frivillige«.

Monica Lendal Jørgensen er opmærksom på, at frivillige historisk har haft en betydelig plads på de frie skoler, og – siger hun – der vil også være rum for frivillige i fremtiden. Men det forudsætter, at skolerne ikke omgår overenskomsten og lader frivillige overtage eller bidrage til lærerarbejdet:

»Vi kan ikke have frivillige, som hjælper eleverne med at læse. Eller frivillige, som reelt fungerer som ekstralærere i ordninger, hvor de hjælper og støtter læreren i undervisningen. Begge dele er lærerarbejde og skal foregå på overenskomstvilkår«.

Frie Skolers Lærerforening genoptager gerne samarbejdet med Skolens Venner, hvis parterne finder en model, som sikrer, at overenskomsten ikke bliver underløbet.

deltag i debatten