Foreningen sikrer medlem millionerstatning

Idrætslærer får endelig erstatning for tabt erhvervsevne efter skulderskade, der opstod på jobbet helt tilbage i 2011

D 25. januar 2019

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Efter syv års indædt kamp med byretten, Ankestyrelsen og skolens forsikringsselskab kan konsulent Frank Kold Sørensen gøre regnestykket op og lukke sagsmappen: Indsatsen sikrede medlemmet en erstatning på omkring en million. Forsikringsselskabet og Ankestyrelsen anerkendte til slut, at medlemmets erhvervsevne var nedsat, og at tabet skal kompenseres.

Sagen går helt tilbage til 2011, hvor medlemmet, der er idrætslærer, beskadiger sin skulder på jobbet. Skulderen bliver opereret gentagne gange.
Skaden anerkendes straks som en arbejdsskade, men forsikringsselskabet og arbejdsskadestyrelsen afviser at give erstatning for erhvervsevnetab, selv om medlemmet ikke længere kan arbejde på fuld tid.

Frie Skolers Lærerforening indbringer afgørelsen for byretten og taber. Derefter anker foreningen til landsretten. Samtidig anmoder foreningen arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sagen. Det gør styrelsen i november 2017, og et år senere kommer afgørelsen: Styrelsen vurderer, at skulderskaden har kostet medlemmet en del af hans erhvervsevne.

Medlemmet får derfor udbetalt en erstatning på 775.000 kr. og en skattefri godtgørelse på 140.000 kr. Samtidig vurderer konsulent Frank Kold Sørensen, at hvis skaden ikke udvikler sig, vil medlemmet fra november 2019, hvor arbejdsskadestyrelsen revurderer situationen, få udbetalt omkring 13.000 kr. om måneden som kompensation for, at han ikke kan arbejde fuld tid.

Beløbet udbetales i så fald, indtil medlemmet når pensionsalderen og vil samlet set beløbe sig til 2.2 millioner kr.

Hvis du får en arbejdsskade

Det er vigtigt at anmelde arbejdsskader. Hvis en arbejdsskade ikke er anmeldt, kan du f.eks. ikke få erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varige mén. 

Anmeldelse får også betydning for din ret til sygedagpenge. Sygedagpengerefusion ophører ikke efter 22 uger, hvis en arbejdsskade er årsagen til sygefraværet og sagen endnu er under behandling.

Anmeldelse skal ske senest et år efter ulykkestidspunktet.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader

deltag i debatten