Finanministeriets tilbud øger lønforskellen

Offentligt ansatte tjener mindre end privatansatte. Og Finansministeriets tilbud vil udbygge forskellen

D 21. marts 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Ved de igangværende overenskomstforhandlinger har arbejdsgiverne tilbudt de offentligt ansatte en lønstigning på 6,7 procent over de kommende tre år. Men tilbuddet ligger væsentligt under den stigning på 8,6 procent, som de privatansatte kan se frem til i samme periode. Arbejdsgivernes tilbud vil dermed betyde, at afstanden mellem den private sektor og den offentlige sektors løn vokser yderligere.

Allerede i dag er den private sektor lønførende. Hvis du arbejder i det offentlige, tjener du i gennemsnit mindst 8,4 procent mindre, end hvis du havde det samme job i det private.

Den forskel øges, hvis lønmodtagerne accepterer Finansministeriets tilbud. Forskellen kan endda risikere at blive mere end dobbelt så stor, for de offentligt ansatte kan ikke være sikre på at få lønstigninger på 6,7 procent. 

Kun de 4,6 procent er centralt aftalt og dermed garanteret. 2,1 procent af den tilbudte lønstigning er til lokal forhandling. Det vil sige, at de kun bliver udbetalt som lønkroner, hvis parterne lokalt bliver enige om det. Erfaringerne siger, at det er svært for lønmodtagerne lokalt at forhandle pengene op af arbejdsgivernes lommer.

Finansministeriets tilbud bryder princippet om parallel lønudviklingen mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Gennem flere årtier har det været god latin, at de offentlige og private lønninger skal følges ad. 

Finansministeriets tilbud forrykker balancen, så forskellen mellem lønniveauet på det offentlig og private arbejdsmarked bliver endnu større, end den er i dag. 

Lønstrukturstatistik 2016

Lønstrukturstatistikken viser lønniveauer på tværs af sektorer på det danske arbejdsmarked. Tallene for 2016 er de senest tilgængelige hos Danmarks Statistik. 

Sektor
Timeløn
Løngab til det private
Privat arbejdsmarked
288,28 kr.
Staten
264,13 kroner
- 8,4 procent
Regioner
258,30 kroner
- 10,4 procent
Kommuner
222,40 kroner
- 22,9 procent

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Afgrænsning: Lønmodtagergrupper i alt, Mænd og kvinder i alt, Fastlønnede, Standardberegnet timefortjeneste. 

deltag i debatten