Ferie ahhhhhh…. Men snyd nu ikke dig selv for penge

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 24. juni 2019

Debat
Uffes uforbeholdne

Så er endnu et hold elever ved at forlade skolerne. Efterskoleeleverne spredes for alle Danmarks vinde, mens grundskoleeleverne højst sandsynligt i nogen tid endnu bliver i skolens nærområde eller måske næste år skal afsted på netop efterskole.

Og du og dine kolleger står over for en velfortjent ferie, hvor du kan lade batterierne op, så skolens tidscyklus igen kan starte til august.

Men inden du kommer så langt, kan det være en god ide at undersøge, at du om kort tid får en oversigt over din præsterede arbejdstid for indeværende skoleår.

Hvorfor er det nu så vigtigt?

Jo, for det første afgør arbejdstidsopgørelsen, om du har arbejdet for meget eller ej. Ved overtid skal du have tillagt 50 procent og enten have beløbet for de overskydende timer udbetalt, afspadsere timerne i næste skoleår eller have dem konverteret til omsorgsdage, som du selv kan disponere over.

For det andet er opgørelsen din garanti for, at skolen holder styr på din præsterede arbejdstid. Det gælder, uanset om du arbejder med fuld tilstedeværelse, indgåede lokale aftaler eller om lederen alene udmelder dine arbejdsopgaver og derfor også holder styr på din præsterede arbejdstid. Det hele er lidt svært at forstå, men er du det mindste i tvivl, så tøv ikke med at spørge din tillidsrepræsentant eller ringe til sekretariatet for at få hjælp.

For det tredje er der fornylig kommet en afgørelse fra EU-domstolen, som klart slår fast, at alle arbejdsgivere skal stille et tidsregistreringsværktøj til rådighed for medarbejderne. Og det skal vel at mærke være et system, som kan måle længde af den enkelte ansattes daglige arbejdstid.

Vi ved, at omkring 30 procent af skolerne ikke opgør lærernes arbejdstid. Vi ved også, at mange af dine kolleger ikke synes, at det er nødvendigt, at de får sådan en. Til gengæld ved vi også, at mange af medlemmerne mener, at lønnen på skolerne er for lav. Men lige præcis her kan du selv gøre noget for at få vished for, at du rent faktisk får den løn, som du er berettiget til. Du skal nemlig have vished for, at du ikke har overtid – for har du det, har du, som nævnt, enten penge eller frihed til gode. Det her er ikke penge, der skal forhandles om – DE ER DINE. Hvis du har konstaterbar overtid, så skal du have overtidsbetaling.

Så inden du lukker helt ned og går på ferie, er det en god ide at undersøge, hvornår du får din arbejdstidsopgørelse. Du skal også finde ud af, hvad skolen forventer, at du skal gøre ved den, hvis du ikke synes, at den er korrekt. Og du skal sørge for, at det er lige præcis din arbejdstidsopgørelse. Det skal være din præsterede arbejdstid for det netop overståede år. Og det skal ikke være den arbejdsplan, som du fik ved skoleårets start nu blot forsynet med lederens underskrift. Den skal rent faktisk afspejle det arbejde, som du dag for dag har udført i indeværende skoleår. Hvis du kan mærke, at det bliver konfliktfyldt på skolen at tale om det her, så skal du bruge din tillidsrepræsentant, og hvis det ikke hjælper (eller hvis du ikke har en tillidsrepræsentant), så skal du kontakte foreningen.

Jeg ønsker dig og dine en rigtig god og velfortjent sommerferie.

deltag i debatten