Fem gode råd: Sådan forholder du dig til statusopgørelsen af din arbejdstid

Med den nye arbejdstidsaftale fulgte et krav om, at skolen skal opgøre din arbejdstid mindst hver tredje måned. Her får du gode råd til, hvordan du forholder dig til skolens opgørelse af din arbejdstid.

D 6. februar 2023

Kan du huske, hvad du lavede om aftenen den 9. september sidste år? Nej vel. Og du kan sikkert heller ikke huske, hvad du lavede på dit arbejde samme dag. Eller om du arbejdede to timer mere, end du var planlagt med.

Så lang tid tilbage kan det være svært at huske, hvornår du har arbejdet. Men som lærer eller børnehaveklasselærer på en fri skole arbejder du med en såkaldt årsnorm, hvilket betyder, at opgørelsen af din arbejdstid strækker sig over et helt år.

Med den nye arbejdstidsaftale var et af målene at gøre det nemmere for dig og dine kolleger at holde styr på arbejdstiden. I skal derfor have en statusopgørelse af arbejdstiden mindst hver tredje måned med udgang af oktober, januar, april og juli. Statusopgørelserne er et overenskomstmæssigt krav, som kun kan fraviges, hvis din tillidsrepræsentant har lavet en lokalaftale med skolen.

Statusopgørelsen skal vise, hvor meget du har arbejdet i løbet af de tre seneste måneder. Den skal ikke nødvendigvis vise, hvad du har lavet, men hvor mange arbejdstimer du har præsteret.

Fem gode råd: Sådan forholder du dig til din statusopgørelse:

  • Hvis du ikke har fået den: Hvis du ikke får din statusopgørelse, så kontakt din tillidsrepræsentant og bed ham eller hende finde ud af, hvornår den kommer. Hvis I ikke har en tillidsrepræsentant, så kontakt skolens ledelse og spørg, hvornår du kan forvente at modtage den. Hvis du er utryg ved at kontakte skolens leder, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforenings sekretariat på fsl@fsl.dk.
  • Hvis den er mangelfuld: Hvis din opgørelse kun indeholder et samlet tal for dine arbejdstimer i perioden, bør du eller din tillidsrepræsentant bede om en opgørelse, der viser, hvor meget der er medregnet de enkelte dage. Det er helt afgørende for, at I kan se, hvordan skolens opgørelse af din arbejdstid adskiller sig fra det, du mener, du har arbejdet. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforenings sekretariat på fsl@fsl.dk.
  • Hvis du mener, at den er misvisende: Tag en snak med din leder om de steder, hvor du mener, at din præsterede arbejdstid adskiller sig fra det, som opgørelsen viser. Hvis du har en tillidsrepræsentant, kan det være en god ide at tale med ham eller hende først.
  • Hvis du har spørgsmål: Husk, at du altid kan få hjælp fra Frie Skolers Lærerforening, hvis du har spørgsmål omkring din arbejdstid og din statusopgørelse.
  • Og HUSK i øvrigt: Tag et print eller blot et billede af den udleverede statusopgørelse. Så er du helt sikker på, at du til enhver tid kan finde tilbage til den præcise opgørelse, også når hele skoleåret er gået.

Derfor er statusopgørelsen vigtig for dig:

  • ​​​Fordi du kan se, om du og skolen er enige om, hvor mange timer du har arbejdet.
  • Fordi du har bedre muligheder for at rette eventuelle fejl i skolens opgørelse, fordi du bedre kan huske, hvor meget du faktisk arbejdede. 
  • Fordi du kan gå i dialog med skolen, hvis din statusopgørelse viser, at du har arbejdet flere eller færre timer, end du var planlagt med i perioden.
  • Fordi du får mere ro omkring din arbejdstid. Du får et overblik over, om dine timer passer med planlægningen, og du kan følge med i, om din arbejdstid i perioden ser fornuftig ud i forhold til nettoarbejdstiden for hele skoleåret.
  • Fordi du har krav på den. Statusopgørelsen er et overenskomstkrav, som kun kan fraviges, hvis I har en lokalaftale om andet på skolen.

deltag i debatten