Fair løn og gode efterskoler er to sider af samme sag

Blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 9. december 2015

Fair lærerløn
Uffes uforbeholdne

I det seneste nyhedsbrev fra Efterskoleforeningen skriver formanden, Troels Borring, at gode skoler ikke kun handler om fair løn. 

Jeg er enig i, at der selvfølgelig knytter sig andre ting til en god arbejdsplads end en fair løn. Der skal da være et ordentligt arbejdsmiljø, god ledelse og alle de andre ting, som Efterskoleforeningen beskriver i deres nyhedsbrev. Men det behøver vel ikke at være det ene eller det andet? Snarere er en fair lærerløn et af parametrene i et godt arbejdsmiljø.

Det, som er problemet med det statslige lønsystem, er, at der ikke fastsættes et beløb til den decentrale lønudvikling ved overenskomstforhandlingerne, hvilket overlader det til den enkelte skole at fastlægge det decentrale lønniveau. Og på det lokale niveau, der vælger alt for mange ledelser ikke at prioritere løn. Længere er den sådan set ikke. Hvis ledelsen på den enkelte efterskole satte sig for i samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant at lave en plan for, hvordan man får bragt lærernes løn op på niveau, som er cirka 500 kr. mere om måneden end folkeskolen (på grund af efterskolelærernes arbejde om aftenen og i weekenderne), så ville der ikke være noget lønproblem. Men ledelserne laver ikke denne øvelse.

I artiklen fra Efterskoleforeningens nyhedsbrev ligger det implicit, at der ikke er råd til det hele på en efterskole, så man skal finde et leje, hvor tingene balancerer. Jeg er da også enig i, at der ikke bliver flere penge på en skole af, at lærerne kræver mere i løn. Men det er altså et prioriteringsspørgsmål det her. Hvis skolerne ikke i langt højere grad indtænker decentral løn ved budgetlægning, så kommer vi aldrig til at få en fair lærerløn på efterskolerne. Det er afgørende, at lederne ligesom lærerne accepterer præmissen om ny løn: det er et redskab til at understøtte indsatsområder eller styrkesider ved en skole. Ideen bag ny løn har ikke været, at lærerne på efterskolerne skulle være dårligere lønnet end i folkeskolen. Men fordelingen af pengene kan godt være anderledes.

Ifølge den seneste rapport fra BDO (revisorfirma, som hvert år opgør økonomien på det frie skoleområde), så har efterskolerne i 2014 et overskud på ca. 6.400 kr. per elev. Det svarer til 640.000 kr. på en skole med 100 elever.

 

Måske er tiden inde til, at skolerne faktisk finder tegnebogen frem og viser, at efterskoleområdet ikke skal være det dårligst betalte lærerområde i hele den danske grundskole.

Og med de flotte og fortjente gode økonomiske resultater, så vil der langt de fleste steder være råd til både at betale lærerne en fair lærerløn og forbedre arbejdsmiljøet. Så det er vel egentligt bare at gå i gang!

Læs Troels Borrings indlæg på Efterskoleforeningen.dk

deltag i debatten