Fair lærerløn – nu!

Blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 18. september 2015

Fair lærerløn
Uffes uforbeholdne

Grundskolelærerne er i gennemsnit 1.000 kr. dårligere lønnet end folkeskolelærerne om måneden, mens det handler om 1.500 kr. på efterskoleområdet. Samtidigt har de kommunalt ansatte lærere indgået en lønaftale ved overenskomstforhandlingerne i foråret, som gør, at hvis vi ikke henter i omegnen af 2,7 % eller 10.000 kr. i decentral løn pr. mand inden 2018, så vil denne forskel vokse yderligere.

Det er en massiv udfordring af mange grunde. For det første skal der være mulighed for et flow af lærere mellem de frie skoler og folkeskolen – derfor skal der ikke være lønmæssige barrierer af betydning. Og for det andet – men ikke mindst vigtige –  så arbejder vi på skoler, hvor kravene er højere end i folkeskolen, da vi ud over det almene lærerarbejde også skal forholde os til et sæt af værdier.

Skolerne kræver og forventer meget af os. Så bør de også give os en løn, som står mål med det.

Nogen af jer vil sikkert sige, at der ikke er råd til at løfte lønnen på jeres skole. Det er ikke sandt. For tilskuddet til de frie skoler afspejler udgifterne ved at drive skole i folkeskolen. Hvis folkeskolen kan betale lønnen, så skal de frie skoler også kunne det.  Og tænkningen har altid været, at det skal være forskellene i skolernes værdimæssige projekter, som definerer forskellen til folkeskolen – ikke lønnen!

Løn og værdimæssigt engagement strider ikke mod hinanden! Snarere tværtimod. Er det ikke rimeligt, at når man arbejder med skarpe krav til ideologisk sindelag, pædagogik eller religiøst indhold i skolen, at ens løn afspejler denne komplicerende faktor? Det synes jeg. Så vi må gerne stille krav til lønnen, og vi må gerne stille krav, som ikke bare står mål med folkeskolen, men som også ligger over lønnen i folkeskolen. Vi skal kende vores eget værd, og det er helt legitimt.

De frie skoler skal stå mål med folkeskolen med hensyn til undervisning og læring – det er kun fair, at vi får mindst den samme løn som i folkeskolen.

Du og dine kolleger knokler hver eneste dag for at forfølge jeres skoles pædagogiske og værdimæssige mål. I leverer 100 %. I leverer kvalitetsundervisning, stort socialpædagogisk engagement, professionalitet, indlevelse og enorm virkelyst. Det koster, og det skal ikke koste mindre end i folkeskolen. Tiden, hvor arbejdet bar lønnen i sig selv, er forbi, og vi skal turde stille krav om ordentlige lønforhold.

Ledelserne på de frie skoler har siden 1999, hvor vi fik det decentrale lønsystem, sparet på lærernes løn. I dag betaler vi på grundskolerne stort set det samme for at gå på arbejde, som forældrene betaler i skolepenge – det er da tankevækkende. De frie skoler skal være kendt for deres alternative tilgang til undervisning – ikke for at kunne lave billig skole.

Det statslige lønsystem er baseret på, at der gøres brug af det decentrale lønsystem. 10.000 kr. ekstra per lærer i perioden er rigtig mange penge. Det er rigtig mange penge, men hvis vi ikke skal ende som et lavtlønsområde, så er det afgørende, at vi anerkender, at det statslige lønsystem er, som det er. Selvom vi ikke bryder os om lønsystemet, så har vi fortjent en ordentlig løn, og derfor vil foreningen frem mod 2018 fokusere stærkt på at få løftet lønnen på det frie skoleområde.

Se også denne kampagnevideo

   

deltag i debatten