En god lærer er langt mere end en leverandør af høje karakterer

'Monica mener' er formand for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensens faste blogindlæg.

D 14. oktober 2022

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Monicas mening

Det er en hån mod det kæmpestore arbejde, som lærerne leverer hver eneste dag ude på skolerne, når de økonomiske vismænd sætter sig for at definere, hvad en god lærer er og foreslår, at lønnen skal reguleres på baggrund af karakterer.

I efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab kan man læse vismændenes definition på en god lærer: ”De gode lærere er karakteriseret ved i gennemsnit at have højere karakterer fra læreruddannelsen, at have opnået en vis undervisningserfaring og have relativt få fraværsperioder i løbet af skoleåret. Sammenhængene kan dog ikke tolkes kausalt”.

Analysen peger på en direkte sammenhæng mellem lærerens karakterer på læreruddannelsen og elevernes karakterer i dansk og matematik. Det er jo fint at fastslå, at læreruddannelse og elevernes eksamensresultater i de to fag faktisk hænger sammen. Så langt så godt.

På baggrund af analysen foreslår vismændene efterfølgende, at lærerne aflønnes i forhold til, hvor dygtige de er. De gode lærere, der producerer høje karakterer i skolen, skal have mere end de dårlige lærere, der ikke opnår så høje karakterer i deres klasse. Og de allerdårligste skal afskediges.

Der er mindst to problemer i det regnestykke.

For det første er lærerløn en sag mellem parterne på det danske arbejdsmarked. Vi har en dansk model, hvor vi aftaler lønninger og øvrige vilkår, og det skal vismænd og politikere blande sig udenom. Ikke mindst på lærerområdet har vi skræmmende eksempler på, hvor galt det går, når politikerne mener, at lovgivning kan erstatte forhandlede aftaler.

For det andet er vismændenes definition på en god lærer helt på månen. Med det enøjede fokus på afgangskarakterer i to fag, bliver lærerne reduceret til at være leverandører af de karakterer, der skal til, for at de unge mennesker kan komme ind på en ungdomsuddannelse.

Det er en hån mod det kæmpestore arbejde, som lærerne leverer hver eneste dag ude på skolerne. Med de mange trivselsudfordringer, diagnoser, inklusionsdagsordener og krav om at undervise fremtidens borgere, så de kan bidrage til et samfund med frihed og folkestyre, kan man simpelt hen ikke være bekendt at reducere lærerne og skolen på den måde.

Gode lærere er dem, der ser det enkelte barn og leverer fantastisk undervisning til de elever, som er i skolen. Og den gode lærer er selvfølgelig en fagligt dygtig lærer, men lærerfaglighed handler om langt mere end karakterer på et stykke papir.

Hvis vi skal tiltrække flere dygtige lærere til faget, så skal læreruddannelsen og efteruddannelsen være attraktiv, der skal være karrieremuligheder for lærerne og løn- og arbejdsforhold skal være i top.

Det sidste skal vi nok forholde os til parterne imellem – så nej tak til vismændenes definition på den gode lærer, og nej tak til politisk indblanding i lønforhandlingerne.

deltag i debatten