En absurd tid kræver ordentlighed og forståelse – også med arbejdstiden

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening om den aktuelle corona-situation.

D 20. marts 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Danmark er under belejring. Langt de fleste er hjemsendt, og der hersker krigslignede tilstande, når det kommer til lovgivning og begrænsninger i friheden. Du og dine kolleger sidder alle på egen matrikel og fjernunderviser efter bedste evne eleverne.

I den forbindelse får vi rigtig mange henvendelser på, hvad der gælder om arbejdstiden. Mange henvender sig også, fordi de gerne vil bidrage til den samfundsmæssige udfordring, som vi står overfor. Det er skønt at se, at selv om vi ikke kan være fysisk sammen, så kan sådan en virus skabe sammenhold på andre planer.

Men der er også lærere, som er bekymrede for, hvad der sker, når vi kommer tilbage til skolerne. Kommer jeg til at skulle indhente de timer, som jeg ikke har læst? Hvad med forældresamtaler? Hvad med lejrskolen? Og der er mange flere spørgsmål – dem kan du alle sammen få svar på ved at læse foreningens FAQ om skolelukningsperioden.

I dag blev der præsenteret en ny trepartsaftale, som handler om, hvordan den næste skolelukningsperiode skal håndteres i forhold til arbejdstiden. I den første periode, der slutter søndag den 29. marts, er alle timer, der er planlagt i udgangspunktet afviklet. I den nye lukningsperiode, der starter på mandag og løber frem til den 13. april, er det anderledes. Fra på mandag kan du blive bedt om at afvikle restferie, afspadsering eller særlige feriedage for indeværende skoleår. Men det betyder så også, at du ikke skal arbejde de dage, hvor du afvikler. Der er altså aftalt, at også de offentligt ansatte skal yde noget særligt for, at Danmark kan holde næsen oven vande – i øvrigt efter nogenlunde samme skabelon som i den private sektor.

Der er imidlertid en udfordring på lærerområdet, hvor vi jo som bekendt lever med Lov 409, og den indeholder en årsnorm. Hvor sekretærer, gartnere og kirketjenere ansat i staten alle har en månedsnorm, så deres arbejdstid opgøres en gang om måneden, så opgøres vores arbejdstid kun en gang om året. Og det er ganske enkelt ikke let at håndtere. Derfor forhandles der fortsat om, hvordan man skal håndtere udfordringen på lige præcis vores område, og derfor kan vi endnu ikke give dig og dine kolleger den endelige samlede beskrivelse af, hvad der gælder på de frie skoler. Det er irriterende. Men det er trods alt bedre, at vi får en klar besked, end at det går alt for hurtigt.

Situationen er meget forvirrende – det indrømmer jeg gerne – og det bedste, jeg kan opfordre til, er, at man lige slår koldt vand i blodet ude på skolerne, sådan at I og vi kan skabe de bedst mulige løsninger i en meget svær situation. Vent med at lave særlige løsninger på jeres egen skole, før I har det samlede billede. Og vi mangler stadig vigtige brikker til puslespillet.

Vi er i kontakt med skoleforeningerne om at lave fælles udmeldinger og anbefalinger – anbefalinger, som tager udgangspunkt i, at skolerne skal kunne køre, men også i, at lærerne skal kunne holde til arbejdet, når de kommer tilbage. De fælles udmeldinger kan vi først gøre endelig færdige, når vi kender det samlede billede – det håber jeg, at du har forståelse for.

Vi lever i en fuldstændig absurd tid, og derfor er der også brug for samarbejde på alle niveauer – samarbejder, som helst skal forebygge, at vi eskalerer potentielle konflikter. Det kræver, at ledere, lærere, forældre og alle interessenter omkring skole opfører os ordentligt over for hinanden og forstår, at vi er i forskellige positioner og situationer. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan komme helskindet denne svære tid.

Med ønsket om at du forhåbentlig har det godt, og at du passer godt på dig selv og dine og på dine elever.

deltag i debatten