Efterskolelærer? Du skal snart kende dine fridage og weekendvagter

De fleste efterskolelærere skal kende deres fridag og weekendvagter frem til november senest den 4. juli

D 28. juni 2022

Som efterskolelærer skal du på forhånd vide, hvornår dine 26 fridage er placeret, og hvornår du er planlagt med arbejde i weekender eller på søgnehelligdage. Du skal vide det fire uger forud for hver tremånedersperiode. 

Skolen kan selv bestemme, hvornår den lægger tremånedersperioderne. Men på de fleste skoler vil en ny periode formodentlig begynde 1. august. Hvis det også er rigtigt på din skole, skal du senest den 4. juli 2022 have en plan for din arbejdstid frem til den 1. november. 

Af planen skal det fremgå, hvor du har dine 26 fridage, og hvilke søgnehelligdage eller weekender du skal arbejde. 

Hvis du ikke har fået planen, bør du kontakte din tillidsrepræsentant eller – hvis I ikke har en tillidsrepræsentant – skriv til fsl@fsl.dk.

Tremånedersplanen for fridage

  • Du skal have planlagt 26 fridage i hver tre måneders periode
  • Du skal have fridagsplanen senest fire uger før periodens start
  • Er der helligdage i perioden, skal du have 26 fridage + antallet af helligdage, medmindre helligdagen falder på en ugedag, hvor du aldrig arbejder
  • Du skal så vidt muligt have to sammenhængende fridage hver uge
  • Mindst 30 fridage om året skal ligge på søn- og helligdage
  • 0-dage og afspadsering tæller ikke med i de 26 fridage

deltag i debatten