Din løn steg 1. december

Den sidste generelle lønstigning i denne overenskomstperiode trådte i kraft ved julemånedens start

D 1. december 2017

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Den 1. december blev den såkaldte reguleringsprocent ændret fra 4,2446 til 5,7703. Det betyder, at din basisløn, visse centrale tillæg og decentrale tillæg stiger med 1,5 procent.

Reguleringsprocenten medregner både generelle lønstigninger og stigninger fra reguleringsordningen, der regulerer forholdet mellem lønudviklingen i det offentlige og private arbejdsmarked.

Stigningen pr. 1. december er en generel lønstigning fra overenskomstforhandlingerne i 2015, og det er den sidste stigning i denne overenskomstperiode, hvor den generelle lønstigning samlet har været på 3,52 procent.

Stigningen kan være foreløbig
Lønstigningen på 1,5 procent er foreløbig. Den endelige reguleringsprocent kender vi først omkring den 1. februar 2018, når det står klart, om lønudviklingen på statens område oversteg lønudviklingen i den private sektor i tredje kvartal 2017.

Skolerne skal bruge den foreløbige reguleringsprocent på 5,7703 fra og med december 2017, og du risikerer ikke at skulle betale løn tilbage. Hvis den endelige reguleringsprocent afviger fra den foreløbige, får det kun betydning for din fremtidige løn.

Tjek din løn 

Med lønberegneren på fsl.dk kan du selv tjekke, om din løn for december 2017 er blevet reguleret. 

Prøv lønberegneren 

deltag i debatten