Dialogen om dine opgaver beskytter dig – så vær forberedt

Du har krav på en dialog om det kommende års arbejde. Og dialogen kan have stor betydning for dig og dit arbejdsmiljø

D 25. juni 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Der er mange rigtig gode grunde til, at du bør bruge kræfter og energi på dialogen om din opgaveoversigt. Dialogen er vigtig for dig, dit arbejde og dit arbejdsmiljø. Det siger Frie Skolers Lærerforenings forhandlingschef, Jette Morsing.

Målet med dialogen er, at du skal være tryg ved det kommende års opgaver, fortæller Jette Morsing. Du skal vide, hvad det er, der ligger og venter på dig.

Men dialogen skal også sikre, at skolelederen og du er enige om, hvad opgaverne omfatter:

»Gennem dialogen sikrer I, at I har det samme billede af det kommende skoleår. I skal være enige om, hvilke opgaver du skal løse, og hvordan du skal prioritere opgaverne«.

Derfor bør du også spørge ind til opgaverne, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal løse dem, og hvad ledelsen forventer af dig. Spørg også ind til forberedelsestiden. Hvor lang tid tænker lederen, at du skal bruge på at forberede dig på de enkelte timer og forløb?

De færreste ledere vil give en præcis forberedelsesfaktor. Det er heller ikke et krav. Men lederen må have en forestilling om, hvad de opgaver, hun giver dig, kræver – herunder også, hvor megen forberedelse de kræver.

Aftal, hvordan ændringer håndteres
Det er vigtigt, at du også spørger ind til, hvad I gør, hvis forudsætningerne ændres i årets løb. Hvad gør du, hvis der kommer flere elever i klassen? Hvis du bliver nødt til at holde et ekstra forældremøde? Eller hvis forældrene kun kan mødes om aftenen?

»Lederen og læreren bør aftale, hvordan lederen gerne vil informeres om ændringer. For ændringer kan betyde, at læreren kommer i overtid, skal have ulempegodtgørelse eller kommer på kollisionskurs med hviletidsbestemmelserne, og den slags oplysninger kan være vigtige for lederens planlægning«, siger Jette Morsing.

Dialogen giver bedre samarbejde
Når I tager en god dialog, kan I forebygge og undgå, at der opstår konflikter undervejs, mener Jette Morsing:

»Problemer opstår tit, fordi man går forkert af hinanden. Og hvis lederen og læreren har forskellige billeder af opgaveløsningen, kan der opstå konflikter, og ofte er læreren den svage part. Derfor er det vigtigt for lærerne på forhånd at afklare, hvad der forventes af dem«, siger Jette Morsing.

Få hjælp til dialogen

  • Hvis du er usikker på dialogen, bør du tage en snak med din tillidsrepræsentant, som kan hjælpe dig. Hvis I ikke har valgt en tillidsrepræsentant på din skole, kan du sende en mail til Frie Skolers Lærerforening på arbejdstid@fsl.dk.
  • Hvis du ikke har din opgaveoversigt, inden skoleårets start, og hvis I ikke har haft en dialog om opgaveoversigten, bør du kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du sende mail til Frie Skolers Lærerforening på arbejdstid@fsl.dk.

Vigtigt om dialogen

  • Dialogen om opgaveoversigten er et krav. Det står i paragraf 2 i protokollat om arbejdstid
  • Opgaveoversigten skal angive de opgaver, du forventes at løse i løbet af skoleåret. Bemærk dog, at opgaveoversigten ikke er bindende. Der kan ske ændringer i den. Opgaveoversigten behøver heller ikke at være fuldstændig. Det kan altså godt være, at arbejdstiden ikke er fyldt op med de opgaver, som er nævnt i oversigten.
  • Når der sker væsentlige ændringer i dine opgaver og din arbejdstid, har du krav på en ny dialog med din leder.

§ 5. Opgaveoversigt

Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. 

Bemærkning: Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse”.

(Uddrag fra arbejdstidsreglerne for undervisere på statens område)

deltag i debatten