Det vigtigste er, at eksamensspørgsmålet nu er afklaret for elever og lærere

Et blogindlæg af næstformanden for Frie Skolers Lærerforening Monica Lendal Jørgensen om den aktuelle corona-situation.

D 8. februar 2021

af Monica Lendal Jørgensen, Formand for Frie Skolers Lærerforening
Debat
Corona
Monicas mening

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, hvordan de kommende prøver og eksamener skal afvikles, og selv om vi i Frie Skolers Lærerforening har opfordret undervisningsministeren til at aflyse alle prøver, er det vigtigste, at både elever og lærere nu ved, hvad de kan forvente.

Færre prøver i 9. og 10. klasse skal give bedre tid til undervisning, når skolerne åbner igen for afgangseleverne. Det er tanken bag aftalen, og samtidig ønsker partierne bag aftalen at tage hensyn til, at der for øjeblikket er tale om nødundervisning, som i sagens natur ikke lever op til det normale niveau.

Selv om det havde været klart det bedste at aflyse eksamen helt i et år, hvor undervisningen har været udfordret, og hvor skolerne har administreret nødundervisningen meget forskelligt, så går aftalen om langt færre eksamener trods alt i den rigtige retning. Det vigtigste er imidlertid, at eleverne får så meget som muligt ud af de sidste måneder af deres skolegang, og her er eksamen altså ikke altafgørende. Langt vigtigere er det at få undervisningen i gang og at få genetableret klassefællesskabet og de sociale relationer, som er voldsomt udfordret hos mange elever. Det er selvfølgelig også vigtigt, at eleverne ikke på grund af nedlukning og nødundervisning bliver forhindret i at komme videre på den ønskede ungdomsuddannelse, men det hjælper ikke ret meget, hvis de har mistet modet, inden de når så langt.

Aftalen betyder, at elever i 9.-klasse skal til eksamen i dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig) og matematik (skriftlig). I 10.-klasse skal eleverne til eksamen i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig). For de fag, hvor prøverne aflyses, erstattes eksamenskarakteren af årskarakteren. Udtræksfag meldes ud tidligere end sædvanligt, så man ved, hvilke fag det gælder for.

En vigtig pointe i aftalen er desuden, at skolerne i forbindelse med de mundlige prøver må tage hensyn til de dele af undervisningen, som ikke har været som forventet. Man regulerer altså prøvespørgsmålene i forhold til, at der har været tale om nødundervisning. Det tænker jeg, at enhver lærer under alle omstændigheder ville gøre, men når ministeriet melder det ud på den måde, kan det være med til at mindske nervøsiteten hos eleverne, og det er helt fair.

Det er til gengæld underligt, at ministeriet tilsyneladende mener, at der kan afholdes skriftlige eksamener, som man må antage vil være centralt udarbejdet fra ministeriets side. Hvordan man i disse centralt definerede eksamener vil tage hensyn til de lokale prioriteringer i nødundervisningen, må indtil videre stå hen i det uvisse.

Selv om det fortsat er uklart, hvornår de ældste elever kan komme tilbage til fysisk undervisning på skolerne, så er det helt afgørende, at den usikkerhed, som alle oplever for øjeblikket, bliver imødegået, hvor det kan lade sig gøre, og det håber jeg, at denne aftale kan bidrage til. Og så håber jeg, at den tid, som er frigivet, når der skal afvikles færre prøver, kan bruges på undervisningen og klassefællesskabet, for det er det vigtigste denne sommer.

deltag i debatten