Det skal du vide, hvis du skal på lejrskole eller til udlandet med din klasse

Hverdagen ligner mere og mere noget, vi kan genkende fra tiden før corona, og det er SÅ skønt. Der er dog stadig en række regler, du som lærer skal være opmærksom på, hvis du fx skal på lejrskole eller til udlandet med din klasse.

D 2. september 2021

af Rasmus Agertoft Iversen, Konsulent
Corona

Først og fremmest skal du vide, at hvis en elev får symptomer på corona eller bliver testet positiv, mens I er på lejrskole eller i udlandet, skal eleven hentes af forældrene hurtigst muligt. Indtil forældrene kommer, skal eleven isoleres på et egnet sted på destinationen.

Skolen skal også stille værnemidler til rådighed for dig som lærer, hvis du tilser en syg eller smittet elev, der venter på at blive hentet hjem. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at sygepleje og -behandling ikke er lærerarbejde. Tilsyn med elever på en lejrskole/udlandstur er derimod en naturlig del af dit arbejde som lærer. Det gælder også, hvis en elev er syg. Dermed kan du godt i særlige tilfælde blive pålagt at føre tilsyn med en elev, som er smittet med corona eller har coronasymptomer, indtil eleven kan hentes hjem.

Hvis du skal føre tilsyn med en smittet elev

Hvis en smittet elev eller en elev med symptomer ikke kan hentes hjem fra en lejrskole eller udlandstur, skal skolen sikre, at eleven isoleres på destinationen. I den situation kan du også blive pålagt at føre tilsyn med eleven.

Konkret kan dette for eksempel indebære, at du skal følge op på elevens trivsel, sørge for at eleven får mad og drikke og sikre, at eleven følger de på stedet gældende retningslinjer for selvisolation. Hvis du bliver pålagt at føre tilsyn med en elev, bør du løbende tilse ham/hende og forhøre sig om elevens tilstand. Hvis du bliver bekymret, er det vigtigt, at du tager fat i ledelsen. Det er ledelsen, der har det endelige ansvar for, hvordan situationen håndteres.

Under tilsynet bør du hele tiden holde to meters afstand, ligesom både du og eleven bør bruge mundbind. Eleven skal selv sørge for rengøring af området, hvor han eller hun er isoleret. Skolen skal stille de nødvendige værnemidler til rådighed og sikre, at smittede eller potentielt smittede elever overholder reglerne om selvisolation og hygiejne.

Om transport og vaccination

Skolen kan ikke pålægge dig at køre en elev hjem, der er testet positiv. Det gælder også, selvom du er vaccineret. Der må heller ikke benyttes offentlig transport. 

Desuden er som udgangspunkt du ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, om du er vaccineret mod corona eller ej. Der kan dog være helt konkrete særlige situationer, hvor ledelsen er i sin gode ret til at spørge og få et korrekt svar. Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Eleverne har som udgangspunkt heller ikke pligt til at oplyse, om de er vaccineret.

Husk risikovurdering inden lejrskoleafgang

Hvis du skal afsted på lejrskole med overnatning i Danmark eller udlandet, er det vigtigt, at du og de andre ansvarlige lærere forbereder turen grundigt og ansvarligt. Som en del af forberedelsen bør din skole sætte sig grundigt ind i reglerne og desuden lave en risikovurdering og en beredskabsplan for de forskellige scenarier, der kan opstå, hvis en elev eller lærer bliver smittet eller testes positiv.

Det skal også sikres, at det er let for elever og lærere at følge de smitteforebyggende råd:

  • at der gives information til eleverne/forældre, der beskriver smitteforebyggende anbefalinger på destinationen og de lande, man rejser igennem, herunder at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom.
  • at der bør foreligge en plan for håndtering af personer, som får symptomer på turen, samt deres nære kontakter. Der bør desuden være en plan for selvisolation, indtil personerne kan komme hjem eller overdrages i forældrenes varetægt.
  • at skolen sikrer elever og lærere mulighed for test på destinationen.
  • at skolen følger Udenrigsministeriets vejledninger for rejser i udlandet.
  • at skolen følger rejsedestinationens regler, herunder vejledninger for isolation af smittede.
  • aftale om eventuel transport af smittede elever/ansatte. Vær opmærksom på, at destinationen også kan have regler, der forhindrer, at smittede må transporteres.

deltag i debatten