Det indeholder den nye aftale

Få et overblik over, hvad overenskomstaftalen indebærer

D 30. april 2018

af Katrine Thornberg & Henrik Lykø Hansen
OK18

Overenskomstaftalen, som er indgået mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne på statens område, strækker sig over en treårig periode. Aftalen løber altså med tilbagevirkede kraft fra den 1. april 2018 og frem til den 31. marts 2021.

Den indgåede aftale fastlægger både lønstigninger, retten til betalt spisepause, en symmetrisk reguleringsordningen uden privatlønsværnet og meget andet.

Organisationsforhandlinger
Ud over den overordnede aftale så skal der gennemføres organisationsforhandlinger, som handler om de særlige krav, der er rettet mod de frie skoler.

De bliver forhandlet med Frie Skolers Lærerforening og Lærernes Centralorganisation på den ene side af bordet og Moderniseringsstyrelsen på den anden side. Forhandlingerne skal være færdige inden den 18. maj, medmindre parterne aftaler at udsætte forhandlingerne.

Vi gennemgår de relevante aftalepunkter, og hvad de betyder for dig, på overenskomstsiden, som du finder her.

deltag i debatten