Denne weekend bliver afgørende

Et blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 20. april 2018

OK18
Debat
Uffes uforbeholdne

I dag, fredag formiddag, kl. 10 mødes forhandlerne på det offentlige område endnu engang i forligsinstitutionen. Denne gang bevæbnet med sovepose og tandbørste for, må man forstå, at tage en sidste holmgang om overenskomsten på det offentlige område.

Jeg håber, at de når frem til en aftale – alt andet vil være skidt for hele det offentlige arbejdsmarked.

Til gengæld er jeg ikke sikker på, at alle de mange udmeldinger om, hvad der foregår i forligsinstitutionen, gør det nemmere at nå frem til en løsning. Ideen med forligsinstitutionen er jo netop, at forhandlingerne der foregår under skærpet tavshedspligt – en pligt, som begge parter tilsyneladende har ganske svært ved at overholde. Jeg har valgt at sige, at jeg forholder mig til et færdigt forlig (når eller hvis det kommer), men jeg har ikke tænkt mig at kommentere på rygter fra forligsinstitutionen undervejs.

Forligsmanden har udsat konflikten to uger, men der er ingen grund til at tro, at det varer så længe, inden der foreligger en afgørelse. Jeg tror, at den forestående weekend skal afgøre, om der bliver forlig eller sammenbrud. Forligsmanden vil tvinge parterne til at blive siddende ved bordet, til det enten lykkes eller ikke.

I foreningen bekymrer det os, at der efter påske ikke har været ret mange henvendelser om en eventuel konflikt. Det bekymrer os, for samtidig med, at fristen for konflikt hele tiden flytter sig, må der også være andre skoler, elever, lærere og skoleledere, som fx skal forholde sig til lejrskoler, afvikling af eksamen, emneuger og så videre. Måske er der helt styr på det, men måske er der også nogen, som benytter sig af strudsetaktikken og stikker hovedet i sandet i forhåbning om, at alle ondsindede rygter om konflikt forsvinder. Men det gør de ikke. Det er vigtigt, at alle frie skoler er klar til en eventuel konflikt med fem dages varsel. Et sammenbrud i forhandlingerne på lørdag sender højst sandsynligt os alle sammen i konflikt fra på onsdag. Det skal skolerne være klar til.

Ud over konfliktforberedelserne, så er der også fortsat masser af lokale arrangementer, hvor man kan bakke op om forhandlingerne. Dem kan man læse om på www.enløsningforalle.dk. Og som sædvanlig, hvis der skulle være en enkelt, der har fri fredag formiddag, så er der faneborg og fælles opbakning til vores forhandlere, når de møder ind til de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen på Skt. Annæ Plads i København. Det er nu, vi skal holde presset, så vi forhåbentlig får indgået en aftale og slipper for en konflikt.

Jeg krydser alt, hvad krydses kan for, at det lykkes forhandlerne at nå til enighed om en aftale, som vi efterfølgende kan stemme hjem.

deltag i debatten