Børnehaveklasseledere vil have lærerløn

Arbejdet i børnehaveklasserne har udviklet sig, så det i dag er lærerarbejde som alt andet på de frie skoler.

D 14. marts 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Fair lærerløn
Børnehaveklasseleder

En skov af hænder ryger i vejret, da formanden for Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uffe Rostrup, beder børnehaveklasselederne komme med input til de kommende overenskomstforhandlinger.
Og fra de cirka 70 deltagere lyder det som med én stemme: Vi vil have lærervilkår og lærerløn.

Lønforskellen er voldsom 
I dag ligger børnehaveklasseledernes løn godt 3000 kr. under lærernes. Og det er uretfærdigt, mener de. »Vi laver det samme som lærerne i de yngste klasser – så skal vi også have samme løn«, siger en af deltagerne.

Børnehaveklasseledernes arbejde har udviklet sig voldsomt de seneste år. I dag arbejder de med lærings mål, de forbereder deres undervisning, de holder møder - med forældrene – de gør, kort sagt, alt det, som lærerne gør, så hvorfor skal de ikke have lærerløn? Nogenlunde sådan lyder argumenterne igen og igen i de mange indlæg.

En børnehaveklasseleder fortæller, at hun nogle gange underviser i skolens yngste klasser, og når hun gør det, får hun lærerløn - altså en del mere, end når hun er i børnehaveklassen.
Men når en af skolens lærere under viser børnene i hendes børnehaveklasse i for eksempel - naturfag, så får han lærerløn. Han går altså ikke ned i løn, fordi han underviser i børnehaveklassen. Og den forskels behandling er ikke i orden, synes hun.  

Pædagoger er lærere 
Undervejs i diskussionen dukker spørgsmålet op om uddannelse flere gange op.

Mange børnehaveklasseledere er pædagoguddannede – men skal de så have løn som pædagog eller børnehaveklasseleder? Som børnehaveklasseleder, siger Uffe Rostrup. 
Han minder om, at der ikke er noget uddannelseskrav på de frie skoler. 

Lønnen afgøres ikke af den ansattes uddannelsesbaggrund, men af det, han eller hun laver. Og hvis man underviser børn, så er man lærer eller børnehaveklasseleder, og så skal man have den tilsvarende løn. 

Ryd op i jobbene  
Derefter dukker endnu en klassiker op. Et par børnehaveklasseledere fortæller, at de har en pædagogisk assistent eller en pædagog i børnehaveklassen – sådan en ekstra pædagogisk hjælp. 

»Nej«, siger Uffe Rostrup, »det har I ikke, for det kan man ikke have. Ikke på de frie skoler. Hvis man arbejder med børnene på skolen, så er man lærer eller børnehaveklasseleder. Uanset hvilken uddannelse man har, så er man enten lærer eller børnehaveklasseleder. Der kan ikke være pædagoger, assistenter eller andet i klasselokalet, for undervisning er lærerarbejde og børnehaveklasselederarbejde«.

Det overrasker nogle af deltagerne. Men Uffe Rostrup holder fast: 
»Hvis I har assistenter, pædagoger eller andet ansat i børnehaveklassen, så skal I gå hjem og snakke med jeres tillidsrepræsentant. De skal over på overenskomstens vilkår. Vi skal have lovliggjort forholdene i børnehaveklasserne«, siger han

deltag i debatten