BOGANMELDELSE: Farvede Forventninger

Laila Colding Lagermann har skrevet en tankevækkende bog om, hvordan der bliver gjort forskel på etnisk danske børn og minoritetsetniske børn i skolen.

D 27. juni 2019

»Din klamme negerbolle«.

Den udtalelse i en ophedet diskussion fra forfatterens bedste veninde
gjorde det umuligt for hende at replicere, og den viser, hvorfor det er vigtigt, at der forskes i såvel køn, etnicitet, og andre gruppers forhold.

Og med denne udtalelse indledes historien om, hvordan vi lærere bevidst men i særdeleshed ubevidst gør forskel på etniske danske børn og minoritetsetniske
børn i skolen, og heldigvis også fortællingen om, hvordan vi kommer ud af fastlåste kulturelle normer og stigmatiserende undervisning.
Bogen er fyldt med eksempler på, hvordan velmenende lærere på trods af egne forsikringer om, at de ingen fordomme har, alligevel tillægger etnicitet afgørende betydning, når de skal forklare forskellene mellem, hvorfor nogle elever fungerer godt og andre dårligt i en klasse – og ultimativt også hvorfor nogle klarer sig godt og andre mindre godt i livet.

Bogen kobler på fremragende vis forskning og praksis, og forfatterens egen baggrund som lærer fornægter sig ikke. Bogen erogså politisk og stiller væsentlige
spørgsmål til, hvordan vi ser på etnicitet i samfundet generelt og sammenligner med Sverige, hvor der ifølge bogen kan findes inspiration til, hvordan vi kan ændre vores praksis – ikke hver især men sammen.

Og hvad er så svaret. Det synes jeg, at du selv skal læse, men det er ikke forkert at sige, at det handler om at opfatte eleverne som individer i stedet for at opfatte dem som tilhørende en bestemt gruppe, etnicitet eller køn. Også læreren har et enormt ansvar, da det er lærerens relationer til eleverne, som er helt afgørende for elevens mulighed for at tilegne sig færdigheder. Og hvem ved – måske kan vi lærere faktisk blive bedre til at udøve 'kritisk farvebevidst pædagogik', end hvad vi er i dag.

Bogen er yderst læseværdig, og den præsenterer i hvert fald mig for tankevækkende indsigt, som jeg vil tage videre i mit arbejde og i mit liv. Der er flere udtalelser i bogen, som maner til overvejelse, men jeg vil her kun slutte med en enkelt. Det er en lærer, som skriver om, hvorfor minoritetsetniske elever i Danmark klarer sig dårligere i skolen end i de andre nordiske lande:

»Medmindre man vil ind på, at Danmark tiltrækker en anden type af indvandrere, så må det jo skyldes noget, som vi (lærerne, red.) gør forkert«

Hent bogen gratis

Bogen er udgivet af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening. Som medlem kan du hente bogen gratis som lyd- og e-bog. 

Hent bogen nu

Andre bøger i serien 'Pædagogisk Rækkevidde'

 • Digital Dannelse, Jeppe Bundsgaard 
 • Læringens dna, Theresa Schilab 
 • Samarbejde og inklusion, Tine Basse Fisker
 • Læring i praksis, Ole Lauridsen 
 • Spilpædagogik, Andreas Lieberoth
 • Motiverende undervisning, Frans Ørsted Andersen 
 • Undervisning er dannelse, Alexander Von Oettingen 
 • Kønsbevidst pædagogik, Tekla Canger 
 • Mobning, Helle Rabøl Hansen 
 • Samspil mellem skole og hjem, Maria Ørskov Akselvoll 
 • Relationskompetence, Louise Klinge 
 • Bæredygtig undervisning, Suna Christensen 

deltag i debatten