Bevar arbejdstidsaftalens værdi

Vi kæmpet længe for en ny arbejdstidsaftale, og vi er forpligtet til at sikre, at vi bevarer den samlede værdi af denne aftale.

D 23. marts 2022

af Lene Henriksen, Formand for kreds 3
Arbejdstid2022

Med den nye arbejdstidsaftale har vi fået aftalte forhold omkring tilrettelæggelsen af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid.

Aftalen foreskriver en samarbejdsproces, som indebærer, at vi som lærere skal være med til at kvalificere ledelsens beslutninger og prioriteringer og dermed sikre en fornuftig balance mellem lærerarbejdets opgaver og den tid, der er til at løse dem.

Alt, hvad der står i arbejdstidsaftalen, har værdi for os som lærere, og det er vigtigt at fastholde – selv om værdierne er af forskellig karakter og kan opfattes forskelligt fra skole til skole.

Det har stor værdi, at arbejdstidsaftalen implementeres på skolen, og det har stor værdi, at procedurerne gennemføres som beskrevet i aftalen.

En god planlægning og tilrettelæggelse af lærerarbejdet har afgørende betydning for den enkelte lærers oplevelse af mulighederne for at løfte arbejdsopgaven - og ikke mindst for arbejdsbelastningen.

Arbejdstidsaftalen stiller krav om, at ledelsen skal dele informationer, prioriteringer og tanker om arbejdstiden på skolen, og den åbenhed skal medvirke til, at alle skoler kan få en god proces for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstilrettelæggelse.

God planlægning og god tilrettelæggelse er derfor af interesse for skolen som helhed – og dermed for både lærere og ledelse.

De mere håndfaste bestemmelser og regler i arbejdstidsaftalen har selvfølgelig også stor værdi.

Det har værdi, at der f.eks. skal estimeres et timetal på de store opgaver.

Det, at læreren kender planlægningstallene og dermed kender ledelsens forventninger til omfanget af opgaven, skaber en god forudsætning for lærerens planlægning af sin arbejdstid.

Vi skal passe på hinanden og på os selv – og undgå det grænseløse arbejde.

Det har værdi, at der laves en opgørelse af den præsterede arbejdstid hver tredje måned. Det har værdi, fordi det skaber overskuelighed og er med til at sikre, at der er sammenhæng mellem den præsterede arbejdstid og den løn læreren får.

Registrering beskytter mod gratis overtid og merarbejde.

For lærerne på efterskolerne har varslingsbestemmelserne for fridage og weekendarbejde rigtig stor værdi. Når man som efterskolelærer står til rådighed 24/7, så er værdien af det at kende sine fridage og sit weekendarbejde stor. Det giver mulighed for at planlægge fritiden sammen med f.eks. venner og familie.

Ude på den enkelte skole er der vide muligheder for at indgå lokale aftaler, som passer præcis til skoleformen og den enkelte skole. Det vil mange steder give god mening.

Gør man det, så er det vigtigt at huske, at alle aftaler, som laves, skal have værdi for både skolen og lærerne.

Hvad der har værdi på den enkelte skole, skal tillidsrepræsentanten og medlemmerne i samarbejde finde ud af, men det er vigtigt, at der er ligevægt mellem det, man afgiver, og det, som man får til gengæld, hvis vi lokalt indgår en aftale om fravigelse af de centrale elementer.

Giver vi noget fra den ene hylde, så skal vi til gengæld have noget fra en anden.

For det skal være en god aftale for skolen, men også en god aftale for lærerne og børnehaveklasselederne.