Besparelser + besparelse = dårligere kvalitet, færre lærere og lavere løn

Blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 2. september 2016

Fair lærerløn
Uffes uforbeholdne

Regeringen fremlagde tirsdag den meget omtalte 2025-plan. Der skal blandt andet satses på bedre uddannelser, men det gælder tilsyneladende ikke på efterskoleområdet.

I modsætningen til de frie grundskoler, som rammes af besparelser, som foretages i kommunerne via koblingsprocenten, så gælder regeringens omprioriteringsbidrag på to procent årligt for efterskolerne. Denne besparelser kører på første år, men vil blive videre implementeret i de næste tre år.

Så efterskolerne er hårdt ramt af besparelser – otte procentpoint over fire år. Men som om det ikke er nok, så lægges der i finanslovsforslaget for 2017 op til, at det fremover kun vil være muligt at få tilskud til 41 ugers skoledrift. Det vil betyde, at der i gennemsnit vil blive givet tilskud til 1½ uge mindre end i dag. Ifølge Efterskoleforeningens udregninger svarer det til endnu en besparelse på 60 mio. kr. – altså oveni omprioriteringsbidraget.

 

Det er selvfølgelig helt urimeligt, at efterskolerne på denne måde rammes af dobbeltbesparelser, og det vil desværre få konsekvenser på skolerne.

Hvad konsekvensen bliver, er ikke til at sige, men det kan føre til afskedigelser af lærere, forringelser af mange efterskolelæreres i forvejen ofte dårlige løn, højere forældrebetaling eller slet og ret et dårligere efterskoletilbud.

Forhandlingerne om finansloven er endnu ikke begyndt, og vi vil derfor tage kontakt til Folketingets partier for at gøre opmærksom på dette dybt uretfærdige forhold. Vi håber, at der vil være ansvarlige politikere, som kan se, at dobbeltbesparelser ikke er vejen frem for Danmarks efterskoler – snarere tværtimod.

Se foreningens høringssvar til lovforslaget om dobbeltbesparelser på efterskoler og frie fagskoler

deltag i debatten