Arbejdspladser svigter uddannelsen af AMR

Ny undersøgelse viser, at under halvdelen af arbejdspladserne under FTF's medlemsforbund lever op til lovkravene om uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

D 16. september 2017

En ny undersøgele fra FTF, der er Frie Skolers Lærerforenings
hovedorganisation, viser, at mange arbejdspladser ikke lever op til kravene om løbende uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

Undersøgelsen er foretaget blandt 16 af FTF’s medlemsforbund og viser blandt andet, at på undervisningsområdet er det under halvdelen af arbejdspladserne, der lever op til lovkravene om uddannelse af AMR.

FTF-formand Bente Sorgenfrey foreslår på den baggrund til Ugebrevet A4, at arbejdspladser skal have bødestraf, hvis ikke de lever op til reglerne om uddannelse, og at to dages efteruddannelse inden for det første år efter valg af AMR skal være obligatoriske.

Tallene fra FTF kommer, efter at en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for nylig viste, at 17 procent flere lønmodtagere er blevet psykisk belastede inden for de seneste fem år.

FSL holder løbende temadage og kurser om arbejdsmiljø. Næste gang allerede i november, hvor skoleledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er inviteret til temadag om stressforebyggelse

deltag i debatten