Anbefalinger til ny læreruddannelse tegner godt

'Rikkes reaktion' er et fast blogindlæg af næstformand i Frie Skolers Lærerforening, Rikke Josiasen.

D 29. november 2021

af Rikke Josiasen, Næstformand for Frie Skolers Lærerforening

kom anbefalingerne til en ny læreruddannelse. Og det er virkelig gode anbefalinger. 

Omkring 80 pct. af de ansatte lærere på de frie skoler har en folkeskolelæreruddannelse, hvilket betyder, at en forholdsvis stor andel af de studerende på et tidspunkt i deres arbejdsliv vil komme til at undervise på en fri skole.

Vi er i Frie Skolers Lærerforening derfor optaget af, at de lærerstuderende ikke bare skal have en uddannelse. Den skal også være god, og de studerende skal både uddannes og dannes, og det lægger de nye anbefalinger til en ny læreruddannelse helt sikkert op til. 

Det gør den på flere måder. For det første bliver der specifikt skrevet i anbefalingerne, at man tydeligt skal prioritere dannelse, bl.a. ved at fastholde selvstændige dannelsesfag, men også ved at have fokus på personlig dannelse af den studerende til lærerjobbet.

For det andet bliver der gjort op med den modulopdeling af uddannelsen, som har været et af de store frustrationspunkter for de studerende, som oplever, at de mister overblik og progression i uddannelsen. Opgøret med modulopdelingen giver bedre sammenhæng i grundfagligheden.

For det tredje bliver det anbefalet, at de studerende får flere undervisningstimer.

Der bliver altså lagt op til både sammenhæng og progression i den nye struktur samtidig med, at ECTS-pointene bliver en lille smule anderledes fordelt. Det betyder blandt andet, at praktikken bliver styrket.

Praktikken bliver integreret og med tydelig progression. 

På de tre første studieår anbefales det, at de studerende gennemfører praktikforløb i grupper, hvis størrelse gradvist reduceres. På de fjerde studieår anbefales de studerende at gennemføre praktikforløbet individuelt. På den måde kommer der en tydelig progression i de studerendes opgaver og ansvar fra det ene skoleår til de næste. 

Et bekymringspunkt, vi i Frie Skolers Lærerforening kunne have omkring praktikken, er, at vi selvfølgelig også gerne ser os selv som en aktiv medspiller i forhold til at modtage praktikanter på både de frie grundskoler og på efterskolerne. Men anbefalingerne nævner kun folkeskoler som praktiksteder.

Frie Skolers Lærerforening bakker op om anbefalingerne til en ny læreruddannelse, og vi følger spændt, hvordan anbefalingerne bliver til virkelighed. Ikke mindst om der er politisk vilje til at afsætte flere midler til uddannelsen. For flere undervisningstimer koster flere penge.

deltag i debatten